Diaconie

De oorsprong van de Diaconie ligt bij Jezus Christus die opriep God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf. Het ambt van diakenen is vervolgens ingesteld door de apostelen (Handelingen 6: 1 t/m 7)
De Protestantse kerk Nederland (PKN) geeft in de kerkorde aan dat de diakenen geroepen zijn tot:


• Het bevorderen van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld
• Het daartoe inzamelen van geld en het uitdelen daarvan
• De praktische organisatie van de tafel van de Heer (Heilig Avondmaal)
• Toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping

Diaconie betekent in feite dienst, dienen. Dit is voor de kerk vanaf het allereerste begin een van haar belangrijkste taken: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.
De Diaconie van de Brinkstraatkerk wil daar op de volgende wijze inhoud aan te geven en dat doen we op onderdelen in nauwe samenwerking met de Diaconie van de Hervormde Gemeente Bennekom..
In grote lijnen zijn de volgende aandachtsgebieden te onderscheiden


Financiële ondersteuning
- internationaal: bv Mercyships, Second chance support, Pompen is leven, Madular, diverse noodhulp
- nationaal: bv Passion Hummeloo, diverse inloopcentra in Amsterdam, Ede, Wageningen en Arnhem
- plaatselijk: bv Hospice Bennekom, Voedselbank

Diaconaat in de eigen gemeenschap

Onderlinge hulp en bijstand (Sociale Diaconie)   Lees meer
Ouderenwerk  Lees meer
Jeugddiaconaat  Lees meer
Kerstinloop  Lees meer
Inzamelen benodigde gelden ten behoeve van de financiële
ondersteuning en werk Sociale diaconie
 Lees meer
Organisatie Heilig Avondmaal
Samenstelling / taakverdeling Diaconie
 Lees meer
Verantwoording  Lees meer


De diaconale opdracht is door Jezus Christus aan ons allen gegeven.
In feite geldt voor alle gemeenteleden; ‘diaken zijn we allemaal’.
De leden van de diaconie (ambtsdragers) hebben daarbij de opdracht de gemeenteleden voor te gaan in de dienst aan de naasten en dan met name de zwaksten in de samenleving, maar zij kunnen dit niet alleen.
De Diaconie van de Brinkstraatkerk bestaat uit 13 diakenen die allen lid zijn van de Grote Kerkenraad

emailadres Diaconie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
bankrekening Diaconie NL 96 RABO 0307002357

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook