Liturgie voor 5 februari 2023:

Zondag 5 februari belooft op twee heel verschillende manieren een muzikale zondag te worden. In de dienst om 10 uur zal kinderkoor Spring o.l.v. Adriëlle Schouten met een aantal liederen onze dienst opvrolijken. We lezen volgens het leesrooster uit Jesaja 43,8-13 en Mattheus 5,1-16. Voorganger in deze dienst is ds. Loeki van der Laan en het orgel zal bespeeld worden door Dik Sipma. Het kinderkoor zal ook voor de dienst al wat zingen. Kom dus gerust iets eerder. Onze muzikale reis zal in de avonddienst om 18.30 uur vervolgd worden met een  Evensong, maar dan wel in onze eigen taal. Een Evensong is een getijdengebed op de grens van de dag en de avond, een inkeer van de drukte van de dag naar de stilte van de avond. Dit avondgebed is gestoeld op de traditie van de Anglicaanse Kerken met een orde van dienst die grotendeels vast ligt. Aan de hand van ons liedboek 191 volgen wij deze orde van dienst met gezongen en gesproken gebeden, lezingen, lofzangen, een korte overweging en orgelspel. Voorganger in deze dienst is ds. Garbrich Baalbergen, organist Dik Sipma, lector Anne van Rheede, cantor Wim van der Heide en ons eigen Projectkoor zal de samenzang ondersteunen. Van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

 

Orde van dienst voor 10.00

Voorganger: ds. Loeki van der Laan

Organist: Dik Sipma

I.s.m. kinderkoor Spring o.l.v. Adriëlle Schouten

Ouderling van dienst: Hennie Wildekamp

Lector: Francisca de Martelaere

Helpende handen: Feline en Marijn van Dijk

Voor de dienst

Welkom, welkom (kinderkoor Spring)

Welkomstlied: ‘k stel mijn vertrouwen (Hemelhoog 338)

1e keer: kinderkoor Spring, 2e keer: allen

Welkom (ouderling van dienst)

Aanvangslied psalm 63, 1 en 3 (u/jij mag gaan staan)

Begroeting (in beurtspraak)

Zingen: liedboek 281,1 en 2

Gebed

Zingen: liedboek 281,10

Gebed bij de opening van het woord 

De helpende hand

Kinderkoor Spring: 3 liederen.

Bouw je huis

Juich, doe mee allemaal Psalm 100

God kent jou: 1e keer: koor, 2e keer: allen

Lezing uit Jesaja 43,8-13

Zingen: lied 513

Lezing uit Mattheus 5,1-16

Zingen: lied 838, vers 1 en 2

Verkondiging

Zingen: Maak ons tot een stralend licht voor de volken (Hemelhoog 687)

De kinderen van de nevendienst komen terug

Dank- en voorbeden, stil gebed afgesloten met het Onze Vader

Inzameling van onze gaven

Zingen: lied 423 – Nu wij uiteengaan

Zending en Zegen

Zegenlied: kinderkoor Spring

Orde van dienst voor 18.30

Voorganger:     ds. Garbrich Baalbergen

Medewerking: Dik Sipma (orgel)

Projectkoor o.l.v. Wim van der Heide

Ouderling van dienst: Hans Groothengel

Stilte

Zingen Lied 281 (1:koor, 2: allen, 3: koor, 4: vrouwen, 5: mannen, 6: koor, 7: allen, 8: koor en 9+10: allen)

Welkom

Bemoediging en groet

Schuldbelijdenis

Genadeverkondiging

Openingsgebed (Lied 191)

Lezing: Psalm 112

Zingen: Psalm 90a (koor: 1,3 en 5, allen: 2,4 en 6)

Doxologie (Lied 191)

Lezing: Jesaja 43:9-12

Koor zingt: Lied 157c

Lezing: Matteus 5:13-16

Zingen: Lied 159c

De Apostolische Geloofsbelijdenis gesproken

Responsiegebeden (Lied 191)

Collectagebeden

Korte overweging

Zingen: Lied 248 (allen:1, koor:2, allen:3 en 4)

Zegen

Zingen: Lied 416 (allen:1, koor:2, allen:3 en 4)

Uitleidend orgelspel