As. zondag 14 april is de jaarlijkse diaconale zondag, die we ook dit keer samen met Wijk Oost vieren. De dienst wordt gehouden in de Brinkstraatkerk en begint gewoon om 10.00 uur. Ds. Anne Verbaan en ds. Garbrich Baalbergen zijn voorgangers van dienst, Elly Meijer zorgt voor de muziek. We denken aan de hand van woorden uit Ezechiël 34 en Johannes 10 na over ‘herderschap’; wat is goed herderschap en wat niet? En wat betekent dat voor de keuzes die we maken? Er is aandacht voor ons jaarproject ‘Thuis in Zuid’ en na afloop van de dienst zal er in de Brink aandacht zijn voor de bijzondere koffie van ‘Coffee to care’.

Zondag 14 april 2024, Brinkstraatkerk, 10.00 uur

Voorgangers: ds. Garbrich Baalbergen en ds Anne Verbaan
Muziek: Elly Meijer (orgel en piano)
Ouderlingen van dienst: Mirjam Wildekamp en Michiel van de Leeuw
Lectores: Job de Kleuver en Jettha van den Berg
Helpende Hand: Maarten Mooren

Zingen vóór de dienst: Hemelhoog 685
Welkom
Aanvangslied: Psalm 33:1 en 2
Moment van stilte
Begroeting
Zingen: Psalm 33:8
Gebed om ontferming
Zingen: Hemelhoog 282
De Helpende Hand
Voor jong en oud
Zingen: Hemelhoog 428
Gebed
Schriftlezing: Ezechiël 34:11-16
Zingen: Lied 653:2 en 5
Schriftlezing: Johannes 10:11-18
Zingen: Lied 653:6 en 7
Verkondiging
Muziek
Zingen: Psalm 23c
Gebeden (afgewisseld door Psalm 103E)
Toelichting bij het jaarproject
Zingen: Lied 654:1,5 en 6
Wegzending en zegen