A.s. zondag 14 juli gaat dhr. Cock Kroon in ons midden voor. Cock is kerkelijk werker in de Maranathakerk in Lunteren en een vertrouwde voorganger in ons midden. Thema: ‘Ik zie een poort wijd open staan’.
Jan Broekhuis begeleidt deze zondag de gemeentezang.

 

Zondag 14 juli 2024, Brinkstraatkerk, 10.00 uur

Voorganger: De heer Cock Kroon, Lunteren
Muziek: Jan Broekhuis
Ouderling van dienst: Johan Groothengel
Lector: Ina van Keulen
Helpende Hand: Noa Lyn de Graaf
Koster van dienst: Margreet Slootmans

Welkomstlied: Hemelhoog 396
Dienst van de voorbereiding
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Hemelhoog 679 : 1
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Zingen: Hemelhoog 679 : 2, 3
Leven naar de wil van God: Kolossenzen 3:1-11
Zingen: NLB 305 : 1, 2, 3
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schriften
De Helpende Hand
Zingen van het kinderlied: NLB 935 : 1, 2, 3
Schriftlezing: Handelingen 12:1-12
Zingen: Psalm 42 : 1, 5, 7
Verkondiging, thema: ‘Ik zie een poort wijd open staan’
Muziek
Zingen: NLB 755 : 1, 2
Dienst van het Antwoord
Gebeden
Toelichting bij de collectes
Slotlied: Psalm 121 : 1, 2, 3, 4
Zegen
Orgelspel