Zondag 28 mei

Pinksteren vieren we samen met wijk Oost in een kerkdienst. Bij mooi weer zullen we buiten op het Marktplein bij de Oude Kerk elkaar ontmoeten. Er staan wat stoelen, maar neem, als het kan, een eigen stoel mee. Wilt u ook bloemen meenemen? Tijdens de dienst zullen er mooie boeketten van gemaakt worden. Deze boeketten worden als groet uitgedeeld. De muziek is in handen van Elly Meijer en ds. Anne Verbaan zal in deze dienst voorgaan.

Ochtenddienst 28 mei, 10.00 uur

Voorganger: Ds. Anne Verbaan

Orgel / piano : Elly Meijer- Klein 

Trompet : Marinus van Grootheest

Welkom

Zingen: Lied 216     Dit is een morgen

Bemoediging en Groet:

voorg. Onze hulp is in de naam van de Heer                                                                                                                                  
gem.   die hemel en aarde gemaakt heeft                                                                                                                    
voorg.  die trouw houdt tot in eeuwigheid                                                                                                                                  
gem.   die niet loslaat het werk dat zijn hand begon.                                                            
voorg. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer, in gemeenschap met Zijn Geest.                                                                      
gem.  Amen. 

Zingen: Lied 670 : 1,2,3 en 4   Kom Schepper God, o heilige Geest

Tien Woorden

Gebed om Gods Geest afgewisseld met refrein van Lied 697

Moment met hen….  (ze mogen naar de kindernevendienst)

Schriftlezing: Joël 3: 1-5

Zingen: Psalm 68: 7  en 9   God zij geprezen met ontzag   

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-11

Zingen: Lied 695: 1,3 en 5   Heer, raak mij aan met uw adem

Verkondiging    

Zingen: Hemelhoog 479   Heer, U bent mijn leven

Dank- en Voorbeden

Stil moment van gebed

Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Kinderen komen terug uit de oppas en kindernevendienst

Zingen: Lied 912: 1,3,4 en 5   Neem mijn leven, laat het Heer.

Zegen, besloten met Lied 704: 1

 Muziek

Na de dienst is er tijd en ruimte voor koffie, thee en lekkers.