Met de kinderen mee volgen we in de kerk het spoor van hun Project. Dit heeft als thema “een nieuw begin”. Zondag 3 december lezen we delen uit Lucas 1, de aankondiging van de geboorte van Johannes en de lofzang van Zacharias. Naast het projectlied zingen we o.a. de lofzang van Zacharias in de bewerking van Oosterhuis. Over de Bijbelse lofzang van Zacharias denken we na. Zacharias bezingt het nieuwe begin met de oude Schriftwoorden, voor hem opnieuw waar geworden. In de dienst gaat voor ds. Jacqueline Dam-Oskam .Aan de dienst werkt het Projectkoor o.l.v. Wim v.d. Heide mee en Elly Meijer bespeelt het orgel.

In de avonddienst om 18.30 uur zal collega Wouter Koelewijn uit Renkum voorgaan, Daan de Vries bespeelt die avond het orgel. Van harte welkom!

 

Zondag 3 december, Brinkstraatkerk, 10.00 uur

Voorganger: ds. Jacqueline Dam-Oskam
Muziek: Elly Meijer (orgel en piano)
Projectkoor o.l.v. Wim van der Heide
Ouderling van dienst: Wim van Wilgenburg
Lector: Job de Kleuver
Helpende Hand: Maarten Mooren

 

Welkomstlied: Lied 287:1 en 5
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 25 met antifoon
(koor antifoon LB 432a, psalm 25:1 allen, 2:koor, 10:allen, koor antifoon LB 432a)
Bemoediging en Groet
Inleiding op de dienst en op het Adventsproject
Projectlied voor de Adventstijd: Dank God onze Vader
(koor zingt couplet eenmaal voor en allen daarna 1 en 2)
Kyrielied: Lied 463: koor:1,3,5 en 7, allen: 2,4,6 en 8
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Lucas 1:5-25
Lied: Goede engel Gabriël (mel. Lied 433, koor:1 en 4, allen:2,3,5 en 6)

Koor 1:
Goede engel Gabriël,
ga en zeg aan Israël
dat de Heer die eeuwig leeft
doet wat Hij gezworen heeft.

Allen 2:
Zacharias, God gedenkt
aan zijn volk-de hemel schenkt
liefde, vuur dat nooit meer dooft;
stom de stem die Hem niet looft!

Allen 3:
Lieve vrouw. Elisabeth,
God verhoort een oud gebed-
ik beschrijf een schone lei:
Die ons redt is zeer nabij!

Koor 4:
Zie, Maria, verre nicht,
in jou groeit het hemels licht;
jij wordt moeder van een kind
dat de wereld overwint!

Allen 5:
Goede engel, Gabriël,
voor Gods liefde, dank u wel!
Zeg de hemel die ons hoort:
mij geschiede naar uw woord.

Allen 6:
God, genadig, gul en goed,
om uw Zoon van vlees en bloed
wees geprezen, wees gegroet,
Zon die ons herleven doet.

Schriftlezing: Lucas 1: 57-79
Lied: 158b (eenmaal koor en daarna allen)
Verkondiging
Antwoordlied: Lied 471 (koor:1 , allen:2 en 3)
Gebeden
Collecte
Slotlied: Lied 440:1,2 en 4
Zegen (besloten met een gezongen “Amen”)

Zondag 3 december, Brinkstraatkerk, 19.00 uur

Voorganger: ds. W.J.J. Koelewijn, Renkum.
Muziek: Daan de Vries 
Ouderling van dienst: Mw. R. Keegstra-Corporaal

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied: 105: 1,2,3
Stil Gebed
Bemoediging en Groet
Zingen: 439
Gebed
Schriftlezing: Lucas 1: 26,27,38-45
Zingen: 157a: 1,2
Schriftlezing: Lucas 1: 46-55
Zingen: 157a: 3,4

Verkondiging
Zingen: 111: 1,3
Gebeden
Geloofsbelijdenis
Zingen: 444: 4
Collecte
Slotzang: 438: 1,4
Zegen (besloten met een gezongen “Amen”)
Orgelspel