Liturgie voor zondag 25 september

As. zondag 25 september vieren we een dienst voor oud en jong vol zang en muziek. Het kinder- en tienerkoor Jedaja uit Ede zal haar medewerking verlenen. Het thema van de dienst is ‘wandelen met God’. Hoewel we in de bank blijven zitten, zullen we tijdens de dienst in figuurlijke zin wel degelijk een wandeling maken. We lezen meerdere bijbelgedeeltes en zullen liederen zingen die allemaal met ‘onderweg-zijn’ te maken hebben. Omdat de dienst goed te volgen is voor iets oudere kinderen is er alleen kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 5. Jan Broekhuis zorgt voor de muzikale begeleiding en ds. Garbrich Baalbergen is voorganger van dienst.

Voorganger: Ds. Garbrich Baalbergen
Muziek: Jan Broekhuis (orgel en piano) en Kinder- en tienerkoor Jedaja uit Ede
Ouderling van dienst: Hennie Wildekamp
Helpende Hand: Casper van Roekel
Lector: Francisca van de Broeke en David Vos

Jedaja: ‘We zijn er bijna’
Woord van welkom
Zingen: Psalm 25:2
Moment van stilte
Begroeting
Zingen: Lied 835:1
Gebed
Inleiding op de dienst
Jedaja: ‘Ga je mee op reis’ en ‘Thuis’
De Helpende Hand
Foto 1
Zingen: Lied 799:2 en 6
Foto 2
Schriftlezing: Ezechiel 47:1-9, gevolgd door enkele woorden
Zingen: “Een rivier vol van vrede” (ELB 429:1 en 2)
Foto 3
Schriftlezing: Micha 6:6-8, gevolgd door enkele woorden
Jedaja: ‘Sta je klaar’ en ‘Op reis’
Foto 4
Schriftlezing: Deuteronomium 30:11-20, gevolgd door enkele woorden
Zingen: Lied 806
Foto 5
Schriftlezing: Psalm 62:1-2, 6-7
Zingen: Lied 62b (ndl. versie)
Foto 6
Schriftlezing: Johannes 11:25-27, gevolgd door enkele woorden
Jedaja: ‘Mijn God is Koning’ en ‘Halleluja’
Foto 7
Zingen: “Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?” (Iona 40)
Gebeden
Toelichting bij de collecten
Zingen: “Ik wens jou”
Zegen