De Jeugdraad coördineert jeugdwerkactiviteiten van de wijken Noord, Oost en Zuid van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente. Zij doet dit al tientallen jaren gezamenlijk in goed overleg.

De werkzaamheden van de Jeugdraad kunnen worden beschreven in 4 steekwoorden:

1. Netwerk: Maken van verbindingen, met als doel verbondenheid creëren en bestaande netwerken versterken die zich bezighouden met jeugd en jongerenwerk. Schakel zijn tussen het jeugdwerk en de kerkenraden, zodat de raden in hun werk kunnen inspelen op de behoeften vanuit het jeugdwerk. Maar ook de schakel tussen de verschillende geledingen, zodat ze kunnen samenwerken en merken dat ze het jeugdwerk samen “dragen”;
2. Toerusting: Zorgen dat alle mensen die actief zijn in het jeugdwerk hun vrijwilligerswerk toegerust kunnen uitvoeren. Dat ze, als ze merken dat ze bepaalde taken lastig vinden, zich daarop kunnen ontwikkelen en dat de Jeugdraad die behoeften opmerkt, meedenkt en faciliteert;

3. Faciliteren: Zorgen dat het jeugdwerk ondersteund wordt door een goede (financiële) administratie, dat contactgegevens op orde zijn en dat materialen en programma’s die nodig zijn voor uitdagend jeugdwerk beschikbaar zijn.
4. Communicatie: Laten zien welke jeugdwerkactiviteiten er plaatsvinden en plaatsgevonden hebben, op verschillende plaatsen, zoals in Bij-Eén of andere plekken. We hopen dat het gezamenlijke jeugdwerk positiviteit uitstraalt en dat die positieve energie weer mensen aantrekt om mee te doen met het jeugdwerk en een actieve bijdrage te leveren.

jeugdraad

jeugd

Kinderoppas, Kindernevendienst, Jeugdclubs, Jongerenweekend, NextGen, Rock Steady, Alpha Youth en Take the Lead. Daarnaast organiseren en ondersteunen we ook andere (eenmalige) activiteiten.

Secretariaat: e-mail: jeugdraadbennekom@gmail.com
Voorzitters: Eddy van Doorn en Laura van Doorn

Penningmeester: Rianne van der Sar-van Zetten
Bankrekening: NL57 RABO 0307084248 t.n.v. Jeugdraad, Bennekom

Contact jeugdraad

 Wilt u meer informatie van de jeugdraad, stuur dan een bericht.

Meedoen?

Kijk waar we hulp nodig hebben