De werkgroep liturgie adviseert de (kleine) kerkenraad over zaken betreffende de vieringen in onze kerk. Daarnaast neemt de werkgroep liturgie met mandaat van de kerkenraad verantwoordelijkheid in de organisatie van de vieringen.

Daarbij gaat het onder andere om:

  • het opstellen in afstemmen van de liturgische jaarkalender en diverse roosters
  • het plannen van thema’s en muzikale invulling speciale vieringen
  • het regelen, inroosteren en inwerken van lectoren
  • muziek in de vieringen
  • variatie in de vieringen

De werkgroep liturgie vergadert 4-5 keer per seizoen in De Brink.

Kerngroep:
Wim van der Heide (secretaris)
Job de Kleuver (roosters)
Evert Jan Slootweg (voorzitter)
Lodewijk de Vries-van Hoeijen (lid)
ds. Garbrich Baalbergen (predikant)

Brede werkgroep:
Jan Broekhuis (organist/pianist)
Anita van Doorn (bijzondere avonddiensten)
Arjo Joosten (bijzondere avonddiensten)
René van Leeuwen (Next Gen)
Elly Meijer (organist/pianist)
Dik Sipma  (organist)
Lynsey Vos (voorbereiding diensten)
Gerrit van Vugt (beamteam)
Sietske Willeboer (voorbereiding diensten)

concert
Contact Liturgie commissie

Contact werkgroep liturgie

Wilt u meer informatie over de werkgroep liturgie en/of meehelpen met het voorbereiden van een kerkdienst, stuur dan een bericht.

Meedoen?

Kijk waar we hulp nodig hebben