Als Brinkstraatkerk houden we met alle generaties het geloof levend en ervaren we Gods liefde. Dit doen we in eigentijdse vieringen, zodat we naar het voorbeeld van zijn zoon Jezus Christus, geïnspireerd door de Geest, die liefde met hoofd, hart en handen dienstbaar kunnen maken voor de wereld. Lees ook het drieluik samen vieren, samen geloven, samen doen.

Visie en Missie

Wie zijn wij? Wij zijn een kerkelijke gemeente, waar iedereen welkom is. Centraal in deze ontmoeting staat God, die de wereld boven alles liefheeft. En Jezus Christus, Zijn Zoon, in wie Gods liefde voor ons mensen tastbaar geworden is. Van deze liefde getuigt de Bijbel. Vandaar dat wij vertrouwen hebben dat deze wereld een goede wereld kan worden. Daarom willen wij als kerkelijke gemeenschap Gods liefde uitstralen in ons vieren, in ons omzien naar elkaar en in onze betrokkenheid op de wereld. Vanuit deze overtuiging willen wij in de ontmoeting van God en elkaar zoeken naar de zin en het doel van ons leven.

Onze gemeente is er voor iedereen. Omdat wij inclusiviteit en diversiteit belangrijk vinden doen wij mee met www.wijdekerk.nl.

Algemene informatie

De Gereformeerde Kerk te Bennekom is ontstaan op 14 februari 1887, toen de voltallige kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Bennekom, onder leiding van haar predikant ds. E. Eisma, besloot zich aan te sluiten bij de kerken van de Doleantie. In 1892 verenigden deze zich met de Christelijk Gereformeerde Kerken, voortgekomen uit de Afscheiding, tot de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Op 1 mei 2004 zijn we als Gereformeerde Kerken in Nederland samen met de Hervormde en de Evangelisch-Lutherse Kerk opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Uitgebreide informatie over 100 jaar Gereformeerde Kerk te Bennekom vindt u in het boek: Van Woelingen en Samenspraak van drs. C.A. Heitink, van februari 1987.

Onderstaand staan de namen van onze vroegere predikanten, t.w.:

 • E. Eisma (1883-1893)
 • C. de Gooijer (1894-1919)
 • J. Ozinga (1920-1946)
 • J. Boer (1941-1948)
 • D.J. Ras (1946-1951)
 • H. v.d. Elskamp (1948-1960)
 • C. Verspuy (1951-1955)
 • P. Riemersma (1956-1959)
 • S. de Vries (1959-1978)
 • H. Groeneveld (1960-1967)
 • J. Melse (1967-1980)
 • H.R. Juch (1974-1981)
 • H.J. Douwes (1979-1990)
 • W. Blanken (1981-1990)
 • P. Brouwer (1981-1993)
 • P.J. Ribberink (1994-2003)
 • T. Ferwerda-Scholtens (2004-2006)
 • J.J.Th. Meijer (1990-2016) 
 • H. Keegstra (1990-2018)
 • A. Gilles (2006-2019)

De foto’s van deze predikanten hangen in de consistoriekamer.

Bennekom.Geref.Kerk

Kerkgebouw

De Gereformeerde kerk is gebouwd in 1926-1927. De kerk is ontworpen door J.B. Radstake uit Enschede. Uitvoerder van de werkzaamheden: Fa. Drenth en Van Westreenen te Zaltbommel. De bouwkosten bedroegen destijds ongeveer 75.000 gulden. De kerk heeft een kruisvormige plattegrond en aan het voorplein twee torens, een hoge en een lage. De detaillering is geïnspireerd op de Amsterdamse school.

Wist u dat de Doleantie in Bennekom alles te maken heeft met de ontstaansgeschiedenis van onze Brinkstraatkerk? Wist u dat het perceel waarop ons kerkgebouw staat in 1923 aangekocht werd door de Nederduitsche Gereformeerde Kerk te Bennekom voor 1400 gulden? Wist u dat ons kerkgebouw gebouwd is, omdat de ‘noodkerk van de dolerende’ op de hoek Krulweg-Veenderweg te klein geworden was? Wilt u meer weten over de kerkgeschiedenis in Bennekom en de ontstaansgeschiedenis van ons kerkgebouw? Neemt u dan eens een kijkje op de website van GereformeerdeKerken.info. 

De kerk bezit een serie gebrandschilderde ramen. De ramen zijn in 1947 aangebracht als onderdeel van de herstellingswerkzaamheden na de oorlog en ontworpen door de Arnhemse glazenier G.T.J. Temme. In 1981 is de kerk geheel gerestaureerd. Voor een overzicht van de ramen kunt u hier klikken.

Tijdens de viering van 80 jaar Gereformeerde Kerk in Bennekom, is tijdens beide ochtenddiensten een presentatie getoond met stukje uit de geschiedenis van het gebouw. 

gebrandschilderde ramen brinkstraatkerk

Kerkelijk archivaris is Bert Mulder. Voor inlichtingen over het archief of de geschiedenis van onze kerk, dat te lezen is in het herdenkingsboekje 1887-1987, evenals de brochure over de betekenis van de glas in loodramen in onze kerk, zijn ook verkrijgbaar bij de koster en het kerkelijk bureau.

Aantal kerkleden per november 2023 bedraagt bijna 1.500 verdeel over ca. 800 pastorale eenheden.