Waarom? Als mensen gaan trouwen organiseren ze een mooi feest. Familie en vrienden worden uitgenodigd. Er zijn goede redenen om op je trouwdag ook naar de kerk te gaan.

Wie verbonden is met een kerkelijke gemeenschap zal dat haast vanzelfsprekend doen. Maar ook mensen die niet zo betrokken zijn bij de kerk, kunnen een sterk verlangen hebben om niet alleen in het gemeentehuis, maar ook in de kerk te trouwen.

In de kerk kun je op een andere manier stilstaan bij dit bijzondere moment in je leven. De kerk biedt de ruimte om jullie keuze voor elkaar bij God neer te leggen. In de kerk kun je een zegen vragen voor het leven dat komen gaat met goede en kwade dagen, ziekte en gezondheid.

Wees welkom! Jullie zijn van harte welkom in de kerk, ook voor jullie trouwdienst. Onze kerk staat open voor huwelijken tussen protestanten en niet-protestanten en/of mensen van hetzelfde geslacht. Ook is het mogelijk om over een ander vorm van verbintenis (samenwonen) de zegen te vragen.

trouwringen

De voorbereiding

Wil je graag door een predikant van de Brinkstraatkerk getrouwd worden, dan is je eigen wijkpredikant de eerstaangewezen persoon. Mocht hij/zij niet beschikbaar zijn of mocht je een persoonlijke band met één van de andere predikanten hebben, dan kan hier natuurlijk in overleg van afgeweken worden. Hij/zij zal in enkele gesprekken de dienst met jullie voorbereiden. Naast de praktische voorbereiding van de trouwdienst (denk aan: liederen, een Bijbeltekst, de geloften etc.), zal er ook een meer inhoudelijk gesprek gevoerd worden, waarin de betekenis van het huwelijk (voor jullie zelf & vanuit de Bijbel) aan bod komt.

Praktisch

Voor alle meer praktische zaken, kan je terecht in de folder van het Kerkelijk Bureau.

Ik ben op zoek naar een thuis:
waar mensen wonen
die als vrede zijn
en waar liefde
ons wonen laat
en waar handen genoeg zijn
om het lief en het leed
samen te dragen.

Zo een huis en
mensen die zo leven
vertellen je
van God.
(Bert Wirix)