Het motto van de Raad luidt: ‘Wij kunnen niet één zijn, als we elkaar niet liefhebben, Wij kunnen elkaar niet liefhebben, als we elkaar niet kennen, Wij kunnen elkaar niet kennen, als we elkaar niet ontmoeten’.

De Raad van Kerken heeft tot doel de samenwerking van de deelnemende kerken in getuigenis en dienst te bevorderen.

De Raad van Kerken Bennekom onderhoudt contact met de kerkenraden en besturen van de plaatselijke kerken / geloofsgemeenschappen die haar vormen, alsook met de landelijke Raad van Kerken.
Publicaties van de Raad verschijnen in de kerkbladen en in regionale bladen.
Meer info op: https://rvkbennekom.com/

Secretaris: dhr. André Feenstra (info via het contactformulier)

bloemen

In de Raad van Kerken Bennekom nemen 5 plaatselijke kerken / geloofsgemeenschappen deel:
– de Hervormde Gemeente Bennekom, wijk Oost;
– de Gereformeerde Kerk van Bennekom;
– de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina Bennekom;
– Vrijzinnigen Nederland afdeling Bennekom;
– het Religieus Genootschap der Vrienden / Quakers.

Activiteiten die door de Raad ontwikkeld of ondersteund worden, zijn:
– de Vredeszondag in september;
– de oecumenische vesperdiensten met ontmoeting: zoals de Taizé-vieringen in november en maart en de Keltische viering in februari;
– Het Moment van Gedenken in november;
– de Volkskerstzang in december;
– de Kerstinloop op Eerste Kerstdag;
– de Eenheidszondag in januari;
– de Buitengewone Midwinter Ontmoetingen in januari – februari;
– de Sobere Maaltijd aan het begin van de 40-dagentijd;
– de Stiltevieringen in de week voor Pasen;
– de Wereldgebedsdag op de eerste vrijdag van maart;
– jaarlijks een excursie;

Contact Raad van Kerken (#9)

Contact Raad van Kerken

Wilt u meer informatie over de Raad van Kerken, stuur dan een bericht

Meedoen?

Kijk waar we hulp nodig hebben