Collectes

Collectedoelen zondag 4 december

Kondanani is een kinderdorp (familiehuizen, kliniek en school) gesticht door een particuliere organisatie die uitzicht wil bieden aan de verweesde kinderen van Malawi. De Stichting Kondanani Nederland steunt deze organisatie financieel. Kondanani betekent “heb elkaar lief” en inmiddels is het dan ook voor 160 kinderen een plek van hoop en leven. Een plek waar een kind liefde, zorg en een nieuw gezin vindt. Samen met een toegewijd team is het haar missie om kinderen de kans te geven op een nieuwe start en een mooie toekomst. Wilt u ook 160 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar helpen?
U kunt uw bijdrage voor deze eerste collecte overmaken op rekeningnummer NL96 RABO 0307
002357 ten name van Diaconie Gereformeerde Kerk Bennekom onder vermelding van ‘Kondanani’.

De tweede collecte is bestemd voor kerk en gemeenteleven. Deze gift kan overgemaakt worden naar
NL95 RABO 0307 0003 38 ten name van Gereformeerde Kerk Bennekom.
U kunt uw bijdragen ook overmaken via de Scipio-App of in de collecteschaal in de kerk.