Collectes

Collectedoelen 26 maart

Kerk in Actie Bangladesh

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken.

Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen bijvoorbeeld als elektricien of computerspecialist en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten,

Met uw bijdrage werkt u mee aan de toekomst van deze jongeren.

U kunt uw gift overmaken naar NL96RABO 0307 002357 ten name van Diaconie Gereformeerde Kerk Bennekom ovv KIA Bangladesh.

De tweede collecte is bestemd voor kerk en gemeenteleven. Deze gift kan overgemaakt worden naar NL95 RABO 0307 0003 38 ten name van Gereformeerde Kerk Bennekom.

U kunt uw bijdragen ook overmaken via de Scipio App of in de collectezak bij de uitgang van de kerk.