Collectes

Collectedoel 1 oktober: Kerk & Israël (Kerk in Actie)

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël, vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit.
De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema’s als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. Opdat het gesprek met en over Israël nooit op zal houden.

U kunt uw gift overmaken naar NL96RABO 0307 002357 ten name van Diaconie Gereformeerde Kerk Bennekom ovv ‘Kerk en Israel’, via de Scipio app of in de collectezak.