De gemeente

De diensten worden meestal gehouden in de Brinkstraatkerk (Brinkstraat 41). Sommige gezamenlijke PKN diensten zijn in de Oude Kerk (Dorpsstraat 45) in Bennekom. Voor de meest actuele locaties en tijden kunt u kijken in de agenda of de Scipio App.

Er zijn veel verschillende activiteiten voor de jeugd op zondag (oppas, kindernevendienst) en er zijn activiteiten voor verschillende doelgroepen en leeftijdscategorieën. In het menu onder Ik ben jong staan de activiteiten en contactgegevens vermeld. 

Er zijn verschillende predikanten in de Brinkstraatkerk. In eerste instantie is de wijkpredikant uw aanspreekpunt. De contactgegevens van de predikanten staan op de pagina predikanten.

De wijken zijn ingedeeld in verschillende clusters. U kunt via de scriba van de pastorale raad Zuid of Noord gegevens hierover opvragen. De mail adressen zijn hier te vinden.

Er zijn veel activiteiten om mee te doen. Ook zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers voor diverse activiteiten. Kijk op de pagina vacatures waar we hulp nodig hebben. U kunt ook contact opnemen met uw wijkpredikant.

Levensloop

Bij geboorte graag een geboortekaartje en een foto via e-mail naar uw predikant. We houden graag de gemeente op de hoogte via een mededeling in nieuwsbrief en in de kerkdienst. Indien u hier geen toestemming voor geeft, wilt u dit dan ook vermelden.

Als u uw kindje willen laten dopen, kunt u meer informatie over de doopzondagen en doopcatechese hier en veel en praktische informatie hier vinden. Belangrijk is om de predikant voor de desbetreffende doopzondag en het kerkelijk bureau op tijd in te seinen.

Veel informatie over de belijdenis staat hier. Contactgegevens van de predikant die dit seizoen de voorbereiding doet staat hier ook vermeld.

Als jullie voornemens zijn te gaan trouwen en willen in de Brinkstraatkerk een zegen over jullie huwelijk vragen dan zijn jullie van harte welkom. De informatie voor de voorbereiding staat hier en ook vanuit het kerkelijk bureau is er praktische informatie beschikbaar.

Naast het inschakelen van de uitvaartondernemer is het ook belangrijk om zo spoedig mogelijk uw wijkpredikant te informeren. Samen met de uitvaartbegeleider zullen zij u verder helpen met de eventuele kerkdienst. Ook graag een bericht van overlijden of rouwkaart naar het kerkelijk bureau.

Gemeentegroepen

Voor informatie over kringen of gemeentegroepen kunt u kijken op www.hetgroeneboekje.nu

Gebed

Gebedsverzoeken voor een zondagse dienst kunt u sturen naar de dienstdoende predikant. Het actuele dienstrooster vindt u hier. Ook is het natuurlijk mogelijk om rechtstreeks uw wijkpredikant te contacteren of uw contactpersoon.

De Brink

Het zalencentrum De Brink kan worden gehuurd. Informatie over het activiteitencentrum vindt u hier.

Voor vragen en informatie over de Brink kunt u mailen met info@debrinkbennekom.nl  

Administratie

Om lid te worden van de Brinkstraatkerk kunt u het online formulier invullen of contact opnemen met het Kerkelijk Bureau via e-mail naar kerkelijkbureau@brinkstraatkerk.nl

De periodieke giften gaan via de actie Kerkbalans die meestal in januari wordt gehouden. Daarnaast kunt u collectebonnen aanvragen voor giften tijdens de diensten (door overschrijving van € 31,– of veelvouden op NL95RABO0307000338 o.v.v. collectebonnen). Ook is het mogelijk om via de Brinkstraatkerk App uw giften over te maken. Voor vragen over giften en donaties kunt u contact opnemen met penningmeester@brinkstraatkerk.nl

U kunt uw wijzigingen doorgeven aan het kerkelijk bureau via e-mail  door uw huidige en nieuwe gegevens, volledige naam en adres te vermelden. Bijv. verhuizing, wijzigen contactgegevens, mail adres of telefoonnummer.

Mocht u besluiten om uw lidmaatschap te beëindigen, dan kunt u een mail sturen naar het kerkelijk bureau met de reden van beëindiging, bijv. verhuizing of vertrek naar andere kerkelijke gemeente. 

Overige vragen

Opmerkingen, aanvullingen en vragen over de website kunt u richten aan de webmasters via webmaster@brinkstraatkerk.nl

Door het invullen van een formulier met uw gegevens via deze link 

Mededelingen voor de dienst kunt u sturen naar communicatie@brinkstraatkerk.nl voor woensdag 18.00 uur. Het communicatie team zal er zorg voor dragen dat het naar de gewenste media wordt verspreid incl. beamteam, nieuwsbrief, website en/of facebook. 

Kopij voor de Bij-Eén kunt u sturen naar bij.een@gmail.com met een kopie naar communicatie@brinkstraatkerk.nl . Het inleverschema voor de Bij-Eén staat hier vermeld.