Introductie

De Brinkstraatkerk Bennekom beschikt over een (bijna) professionele audio installatie. Hiermee kunnen we tijdens diensten liturgie, beelden en opnamen op schermen aan bezoekers van kerkdiensten en concerten tonen. Daarnaast zijn in de kerkzaal een tweetal camera’s gemonteerd, waarmee we beelden opnemen en live (kunnen) uitzenden via Kerkdienst Gemist. Het BeamTeam (BT) bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers. Deze BT-leden zijn dan ook, naast de eerste koster van de Brinkstraatkerk, de enigen die de apparatuur mogen bedienen. Om een goede presentatie te kunnen maken zijn de volgende spelregels van belang.

PowerPoint slides bij (zondagse) kerkdiensten

 • Aankondigingen en andere informatie voor in de powerpoint presentatie van een eredienst dienen uiterlijk op de voorlaatste werkdag voorafgaand aan de dienst om 17.00 uur in het bezit te zijn van het BT via beamteam@brinkstraatkerk.nl
 • Voordat een ‘bijzondere’ aankondiging opgenomen kan worden in de presentatie zal de verzoeker vooraf goedkeuring aan de voorganger dienen te vragen. Namen van de voorganger zijn te vinden via het dienstrooster.
 • Foto’s en/of filmpjes bij aankondigingen dienen aangeleverd te worden in JPEG-extensie of met behulp van de originele site-link naar YouTube.
 • Wil men een aankondiging vaker dan tijdens één dienst vertoond zien, dan kan dit bij het eerste verzoek direct meegenomen worden. Eenmaal goedgekeurd geldt dit ook voor de navolgende diensten.
 • Meestal worden aankondigingen uitsluitend voor of na de dienst getoond, tenzij het afkondigingen/foto’s/beelden bij een collecte tijdens de dienst betreft.
beamteam
beam team

PowerPoint beelden en uitzendingen bij rouw- en trouwdiensten

 • De audio installatie kan ook bij rouw- en trouwdiensten ingezet worden.
 • In principe wordt tijdens rouw- en trouwdiensten geen liturgie in PowerPoint weergegeven. Indien men hier toch voor kiest, dient men dit via de dienstdoende voorganger bij het BeamTeam aan te vragen.
 • Foto- en videoreportages dienen compleet en in JPEG-extensie, bij voorkeur op USB-stick bij het BT uiterlijk 24 uur voor aanvang van de dienst, aangeleverd te worden.
 • Voor extra inzet van leden van het BT wordt bij rouw- en trouwdiensten € 35,00 per persoon in rekening gebracht. Dit kan gelden voor maximaal 2 personen vanuit het BT; één persoon voor de powerpoint en één persoon voor het bedienen van de camera’s.
 • Bij trouwdiensten dient gelijktijdig bij de reservering van de kerkzaal bij de dienstdoende koster aangegeven te worden
  • of men prijs stelt op rechtstreekse uitzending van de dienst
  • of de familie een foto- of videoreportage bij de dienst wil tonen
  • of men achteraf de dienst graag op DVD wil ontvangen.

Zoals al genoemd, draait het BT van de Brinkstraatkerk volledig op vrijwilligers. Binnen het BT zijn echter ook afspraken gemaakt over externe contactadressen. Hierna geven wij die gegevens weer, die voldoende moeten zijn, om, hetzij direct hetzij indirect, met het BT in contact te komen.

Soort contactadres: Naam contactpersoon: Telefoonnr: E-mail adres: 
 Algemeen mailadres Beamteam  beamteam@brinkstraatkerk.nl
 1e contactpersoon Gerrit van Vugt06-10141046gerrit1956@ziggo.nl 
 Planner diensten Peter de Gries06-10142116beamteam@brinkstraatkerk.nl
 Koster kerkMargreet Slootmans, Yorick Huizinga0318-414157koster@brinkstraatkerk.nl