Bij-Eén is het kerkelijke mededelingenblad van de hervormde en gereformeerde kerk in Bennekom. Het verschijnt op vrijdag eens in de drie weken (soms vier weken).

Kopij inleveren per e-mail, bij voorkeur in een Word document en evt. foto separaat, met vermelding van het telefoonnummer van de inzender. 

Overzicht van de Inleverdata van Bij-Eén 2024.

E-mail redactie: bij.een@gmail.com

Abonnementen, opzeggingen en wijzigingen via het kerkelijk bureau