Adres kerkgebouw

Brinkstraat 41
6721 WR te Bennekom
telefoon 0318-414157

E-mailadres koster: koster@brinkstraatkerk.nl

U kunt hier klikken voor een routebeschrijving.

Iedere zondag om 10.00 uur en de eerste zondag van de maand ook om 18.30 uur. Tijdens de zomervakantie is de dienst om 9.30 uur. Voor het dienstrooster kunt u kijken in de kalender onder dienstrooster. Het rooster staat ook in het Bennekoms Nieuwsblad en het kerkelijk mededelingenblad Bij-Eén.

Ouders die samen naar de kerk willen gaan, kunnen hun kinderen tot 4 jaar naar De Brink brengen, waar oppas voor de kinderen aanwezig is. Voor vragen of aanmelden als oppasouder of oppashulp kunt u mailen naar oppas@brinkstraatkerk.nl.

Elke zondag in de dienst is er kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 in De Brink. Het doel van de nevendienst is de kinderen het bijbelverhaal in hun eigen taal te vertellen. We gebruiken de methode Bible Basics van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Naast de vertelling zingen we of maken een verwerking. Elke zondag is één van de kinderen de helpende hand voor de dominee.

Elke derde zondag van de maand is er om 11.00 uur jeugdkerk NextGen in de Brink. De doelgroep is jongeren vanaf 12 jaar. In een voor jongeren aansprekende atmosfeer beleven zij op een eigentijdse manier met elkaar het geloof. Volg de mededelingen op de Facebook pagina van NextGen

Elke zondag is er na de ochtenddienst gelegenheid elkaar als gemeente te ontmoeten tijdens het koffiedrinken in de ontmoetingsruimte van de Brink.

Voor gemeenteleden die niet in staat zijn de diensten in de kerk te bezoeken, bestaat de mogelijkheid een aansluiting te krijgen op het kerktelefoonnet of kan de dienst via internet worden bekeken. U kunt hier klikken om de diensten te beluisteren/bekijken. Contactpersoon Stephan van Dijk (judith.stefan@kpnmail.nl)

Op vijf zondagen in het jaar en op Witte Donderdag is er een viering van het Heilig Avondmaal. In de dienst gaan de deelne­mers aan de viering naar voren om brood en wijn te ontvangen; voor de kinderen en/of degenen die dat willen is er druivensap. Na overleg met de sectieouderling of diaken kunnen gemeenteleden het Avondmaal thuis meevieren. Tijdens de avondmaalsdiensten op zondagmorgen wordt er op de gebruikelij­ke tijd kindernevendienst gehouden.

Het projectkoor werkt tussen oktober en Pasen mee aan enkele ochtend- of avonddiensten. Het koor repeteert wekelijks op de donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur in de Brink. Omdat het koor projectmatig van opzet is, hoeven deelnemers zich niet voor het hele seizoen aan het koor te binden; tussentijds in- en uitstappen is altijd mogelijk.

De bloemencommissie zorgt elke zondag voor een liturgisch geschikt bloemstuk in de kerk. Na de kerkdiensten gaat het bloemstuk met een groet van de gemeente naar iemand uit de gemeente die een hart onder de riem kan gebruiken, of naar een instelling/tehuis.