Wat doet een kerkrentmeester?

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit een team van mensen, die zich toeleggen op de materiële en financiële instandhouding van onze kerk. Zij doen dit onder verantwoording van de (kleine) kerkenraad. Heel praktisch kan je denken aan zaken als:

  • Geldwerving via Actie Kerkbalans en de financiële administratie
  • Beheer, onderhoud en exploitatie van het kerkgebouw en de Brink
  • Personeelsbeleid ten aanzien van predikanten, kosters, medewerkers in de Brink, organisten en andere vrijwilligers
  • Beheer van de verzekeringspolissen
kerkrentmeesters

Taakomschrijving

In de Plaatselijke Regeling van onze kerk staat omschreven wat de taak van het CvK is. Die taakomschrijving begint zo:
Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak: het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente…

Wat houdt dat concreet in?

In de eerste plaats staat er dat het CvK zijn werk doet in overleg met de kerkenraad en dat de verantwoordelijkheid uiteindelijk ligt bij de (kleine) kerkenraad. Dat scheppen en onderhouden van die voorwaarden doen we dus niet zomaar op eigen houtje, maar gelukkig hebben we wel een grote mate van zelfstandigheid.
We houden ons dus bezig met materiële en financiële zaken. Weliswaar denk je bij een kerk eerder aan geestelijke zaken, maar om als kerk goed te kunnen functioneren heb je mensen en gebouwen nodig. En die kosten geld.

.

Materieel

Net als de huizen waarin we wonen moeten het kerkgebouw en De Brink onderhouden, verwarmd en verlicht worden. Dus is er een contract met de schilder, wordt het dak gerepareerd als er een lekkage is, is er veel aandacht voor duurzaamheid om de energielasten te verminderen en het milieu te sparen, moeten de verwarmingsketels onderhouden worden en moet er nagedacht worden over vervanging ervan, enz., enz.
En als we dan in die goed onderhouden kerk zitten, moeten de geluidsinstallatie en de ringleiding het goed doen, moet de beamer een duidelijk beeld weergeven en moeten de mensen thuis via Kerkdienst Online de dienst ook goed kunnen volgen. Bovendien moeten de muziekinstrumenten goed klinken: het orgel, de piano en al die andere instrumenten die we in de kerk gebruiken. En als we het hier hebben over het beheer van gebouwen, goederen, apparatuur en instrumenten, dan hebben we het ook over mensen: predikanten, kosters, medewerkers in De Brink, organisten, het beamteam en nog andere vrijwilligers. Daarom behoort het personeelsbeleid en het zorg dragen voor arbeidsrechtelijke aangelegenheden ook tot de taken van het CvK.
Daarbij is het natuurlijk erg belangrijk dat personen en zaken goed verzekerd zijn.
En, zoals gezegd, dat alles kost geld.

kerk brinkstraat

Een voor de hand liggende taak van het CvK is dan ook het zorg dragen voor de geldwerving. De belangrijkste bron van inkomsten is de jaarlijkse Actie Kerkbalans in januari. We vragen dan aan alle gemeenteleden om een financiële bijdrage voor dat jaar, om zo het functioneren van de kerk mogelijk te blijven maken.
De penningmeester draagt er zorg voor dat alle inkomsten en uitgaven nauwkeurig bijgehouden worden. Dit doet hij in samenwerking met het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA). Voor ieder komend jaar maken ze een begroting en voor elk afgelopen jaar stellen ze de Jaarrekening op. En ook tussentijds verschijnt er een financieel overzicht, n.l. per 30 juni en per 30 september. Zo wordt verantwoording afgelegd aan de kerkenraad en aan alle gemeenteleden.
De controlecommissie, bestaande uit drie gemeenteleden, beoordeelt jaarlijks of het financieel beleid correct is uitgevoerd.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit kerkrentmeesters en ouderling-kerkrentmeesters. Deze laatsten zijn lid van de grote en kleine kerkenraad, maar vrijgesteld van pastorale zorg in de gemeente. Wel doen ze volgens rooster dienst als ouderling in de zondagse eredienst. Het college bestaat uit de volgende gemeenteleden:

Hans GroothengelVoorzitter
Lid Moderamen
Lid Kleine Kerkenraad
 
OK   voorzitter.cvk@brinkstraatkerk.nl
Hans HomansSecretaris 
Lid Kleine Kerkenraad
Afgevaardigde naar de
Exploitatiecommissie BijEén 
OKsecretariaat.cvk@brinkstraatkerk.nl
Martijn Weenink Penningmeester
Beheer de Brink
penningmeester@brinkstraatkerk.nl
Mirjam WildekampPersoneelszaken,
Beheer kerk
Scipio App
OK mirjamwildekamp@gmail.com
Stefan van DijkAudio-visieKjudith.stefan@kpnmail.nl
Reindert WestenengOnderhoud kerk, De Brinkrewe65@hotmail.com 
Bert RoseboomOnderhoud kerk, De BrinkKbertroseboom@gmail.com
Geurt van de ZandschulpVerzekeringen 
Contactpersoon Reproteam
Plaatsvervangend secretaris
Kgeurtvandezandschulp@gmail.com
Marijn Hordijk Assistent penningmeester
Organisatie Actie Kerkbalans
OKHordijkrozema@kpnmail.nl

OK = Ouderling-Kerkrentmeester
K = Kerkrentmeester

Contact CvK (#19)

Contact College van Kerkrentmeesters 

Wilt u meer informatie over CvK,  stuur dan een bericht

Meedoen?

Kijk waar we hulp nodig hebben