De Diaconie zoekt:

2 diakenen

De werkzaamheden:

  • Alle diakenen draaien mee in het collecte-rooster en zijn lid van de Grote Kerkenraad
  • Binnen de diaconie zijn verschillende aandachtsgebieden. De sociale diaconie bestaat uit 4 à 5 mensen die onderling diverse taken verdelen. Een paar voorbeelden: hulp gevraagd/hulp aangeboden; voedselbank; ziekenzondag/ mantelzorgzondag.
  • Er zijn 5 à 6 diaconie vergaderingen per jaar en de grote Kerkenraad vergadert 4 à 5 keer per jaar.
  • In onderling overleg kunnen de taken binnen de diaconie herschikt worden.

Starten: september 2024

Meer informatie?

naam:   Jan van Steenbergen
e-mail:  diaconie@brinkstraatkerk.nl