De Pastorale Raad zoekt: 5x

Pastorale Ouderling

De werkzaamheden:

  • Het bezoeken van gemeenteleden in de aan jouw toegewezen sectie;
  • Overleg met de pastorale bezoekers en contactpersonen van jouw cluster/sectie
  • Het bijwonen van de vergaderingen van de grote kerkenraad. Deze komt ongeveer 4x per jaar bijeen.
  • Ouderling van dienst in zondagse eredienst, bij toerbeurt

Voor toerusting als lid van de pastorale raad kom je ongeveer 6 x per jaar samen. In de pastorale raad zitten naast ouderlingen ook pastoraal bezoekers en predikanten.

Starten: september 2023

Belangstelling?

Doet u mee of staat u open voor een gesprek over de invulling van een ambt dan kunt u dat mailen naar wervingscommissie@brinkstraatkerk.nl

Meer inhoudelijk informatie?

naam:   Gerda van Bruggen
e-mail:  pastoraleraadnoord@brinkstraatkerk.nl