Er zijn twee plekken waar je activiteiten rond vorming en toerusting kunt vinden. Ten eerste het groene boekje waar een breed scala aan activiteiten te vinden is in en rond Bennekom. Dit is in samenwerking met Hervormde Kerk wijk Oost, Rooms Katholieke Kerk en de Brinkstraatkerk.

Daarnaast is er een jaarthema. Dit jaar is dat ‘Ga mee’. Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. Scriba René de Reuver: “De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven.”

Jaarthema Ga mee

Uitnodiging ontmoetingsbijeenkomst

“God van licht, wees mijn gids” zongen we bij de start van dit seizoen. Het samen kerkzijn vraagt van ons een betrokken houding met actie, in beweging komen en ‘op pad gaan’. Elkaar ontmoeten, samen zingen, luisteren en daar waar nodig elkaar steunen.
In dit kader nodigt de pastorale raad u graag uit voor een kleinschalige ontmoetingsbijeenkomst. Het PKN-onderwerp voor deze bijeenkomst is: Ga mee! Wat is onze plek in de veelkleurige stoet van gelovigen?
We laten ons inspireren door een filmpje en gaan daarna actief met elkaar in gesprek in kleine groepjes.
 
Waar en wanneer?
De eerste aanmeldingen zijn al binnen, maar ook uw /jouw opgave zien we graag tegemoet. De deur staat open. De themabijeenkomsten worden op aangepaste tijden gehouden in zaal 2 in het kerkelijk centrum ‘De Brink’.  

 Ochtend 10.15 uurMiddag 15.00 uurAvond 19.30 uur
Dinsdag 7 november Dinsdag 7 november
 Donderdag 9 november 
  Woensdag 15 november

Het e-mailadres waarop u zich kunt aanmelden is: pastoraleraad@brinkstraatkerk.nl
U kunt zich ook telefonisch aanmelden voor deze bijeenkomsten via tel.nr. 06- 46595410 of (0318) 413154.

Contact Vorming en toerusting (#10)

Contact Vorming en toerusting

Wilt u meer informatie over Vorming en toerusting, stuur dan een bericht

Meedoen?

Kijk waar we hulp nodig hebben