Er zijn twee plekken waar je activiteiten rond vorming en toerusting kunt vinden. Ten eerste het informatieboekje waar een breed scala aan activiteiten te vinden is in en rond Bennekom. Dit is in samenwerking met Hervormde Kerk wijk Oost, Rooms Katholieke Kerk en de Brinkstraatkerk.

Daarnaast is er een jaarthema. Dit jaar is dat ‘Ga mee’. Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. Scriba René de Reuver: “De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven.”

Jaarthema Ga mee

Activiteiten

Uitnodiging ontmoetingsbijeenkomst

“God van licht, wees mijn gids” zongen we bij de start van dit seizoen. Het samen kerkzijn vraagt van ons een betrokken houding met actie, in beweging komen en ‘op pad gaan’. Elkaar ontmoeten, samen zingen, luisteren en daar waar nodig elkaar steunen.
In dit kader nodigt de pastorale raad u graag uit voor een kleinschalige ontmoetingsbijeenkomst. Het PKN-onderwerp voor deze bijeenkomst is: Ga mee! Wat is onze plek in de veelkleurige stoet van gelovigen?
We laten ons inspireren door een filmpje en gaan daarna actief met elkaar in gesprek in kleine groepjes.

Waar en wanneer?
De eerste aanmeldingen zijn al binnen, maar ook uw /jouw opgave zien we graag tegemoet. De deur staat open. De themabijeenkomsten worden op aangepaste tijden gehouden in zaal 2 in het kerkelijk centrum ‘De Brink’.  

 Ochtend 10.15 uurMiddag 15.00 uurAvond 19.30 uur
Dinsdag 7 november Dinsdag 7 november
 Donderdag 9 november 
  Woensdag 15 november

Het e-mailadres waarop u zich kunt aanmelden is: pastoraleraad@brinkstraatkerk.nl
U kunt zich ook telefonisch aanmelden voor deze bijeenkomsten via tel.nr. 06- 46595410 of (0318) 413154.

Ben je zo tussen de 20-45 jaar en wil je graag anderen beter leren kennen en in gesprek over geloof & leven? Voel je dan van harte welkom op één van de vier Brongroepen van de Brinkstraatkerk. Afgelopen jaar zijn we met deze Brongroepen gestart en het is ons goed bevallen. Eén van de vier groepen komt elke twee weken bijeen, de andere drie groepen elke maand. We hebben drie avonden, waaronder de startavond op 27-09, waarin we met alle groepen samenkomen. Op die startavond kun je kiezen voor een kring al naar gelang het thema. Dit thema wordt in drie avonden uitgediept. Zo is er steeds afwisseling van gezelligheid en ontmoeting in de grote groep en is er tegelijkertijd ruimte de diepte in te gaan. De thema’s worden op de startavond gepresenteerd.

Data: woensdagen 27-09 (alle kringen), 08-11, 06-12, 17-01, 07-02 (alle kringen), 06-03, 10-04, 15-05, slotavond in juni (alle kringen)  

Tijd: 20.00-21.30 uur

Plaats: de Brink

Informatie bij:

Ruben Alderliesten, r.b.alderliesten@gmail.com, T 06-20668274 (twee wekelijkse kring) Lodewijk de Vries, lodewijk.mail@gmail.com, T 06-38256958 Sietske Willeboer, sietskebruining@hotmail.com, T 06-40760272

ds. Garbrich Baalbergen, ds.gbaalbergen@brinkstraatkerk.nl, T 06-55954060

De tweede levenshelft wordt steeds langer. Maar hoe kunnen wij zin en betekenis geven aan ouder worden? Wie zijn wij zonder ons werk? En hoe zit het met God en het geheim van het leven? Krijgen wij daar meer zicht op…wijsheid komt immers met de jaren! In kleine kring willen we voor deze en andere vragen tijd en ruimte nemen. Van harte welkom voor een goed gesprek. Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Naast eigen ervaringen gaan we ook op zoek naar wijsheid in de Bijbel.

Gespreksleiding: ds. Jacqueline Dam

Startdata: informatie volgt

Tijd: 15.30-17.00 uur

Plaats: de Brink

Aanmelden verplicht bij:

E ds.jdam@brinkstraatkerk.nl, T 0318-575907

Een huiskamergroep, ooit gestart in de Kraats, maar open voor iedereen.

6 Avonden: 3x in 2023 en 3x in 2024

Ingrediënten: gezelligheid en een goed gesprek rond een boekje.

De bestaande groep is op dit moment vol, maar heb je interesse in iets soortgelijks, meld je dan bij één van beide predikanten.

Een huiskamergroep gericht op ‘groei’: in geloof, in vriendschap en verbondenheid.

Start: vanaf oktober 2023 tot mei 2024

Ingrediënten: delen en groeien in de vertrouwdheid van een kleine groep

De bedoeling is om, zoals gebruikelijk, in oktober 2023 een nieuwe start te maken.

Leiding/Informatie: Irene Fioole-de Jong

Periode: Oktober 2023 tot mei 2024

Plaats: Thuis bij één van de groepsleden

Kosten:  In overleg schaffen we een deelnemersboekje aan.

Maximaal € 10,-

Aanmelden bij: Irene Fioole-de Jong, fioole.dejong@kpnmail.n; 06-52411302

Ben je iemand of ken je iemand die meer wil weten van het christelijk geloof? En vind je het fijn om dat met meer mensen te onderzoeken? Dan ben je van harte welkom op de Alpha-cursus die we in het najaar hopen te starten.

Dat houdt in: vanaf 27 september tot en met 13 december 2023 komen we tien keer op woensdagavond bij elkaar en een keer op vrijdagavond en zaterdag. We eten met elkaar om 18.00 uur, luisteren om 19.00 uur naar een inleiding over het onderwerp van die avond, en na een pauze bespreken we de vragen die leven rond het onderwerp . We sluiten uiterlijk 21.00 uur de avond af.

Plaats: De Brink, Brinkstraat 39, 6721 WR  Bennekom.

Neem van achter uit de kerk een uitnodiging mee als je echt geïnteresseerd bent. Als je dat voor iemand anders doet, neem dan ook een gebedskaartje mee om voor die persoon te bidden.

Voor vragen, informatie en aanmelding kun je bellen of mailen via tel.nr. 06-55168913 (Matthijs) of 0318-420117 (Paul of Coby) of per mail alphacursusbennekom@hotmail.com.

Algemene informatie over de Alpha-cursus in Nederland zie: www.alpha-cursus.nl

Waarheid is actueel. Post-truth en fake-news knagen aan ons. Wie liegt en wie niet? En hoe groot is mijn eigen beeld van de waarheid? Profeten zijn waarheid op het spoor. Ze zien iets en ze zeggen het. Het is vaak ongemakkelijk, het is meestal scherp, maar het is altijd ‘goed bedoeld’. Zij spreken omdat ze willen bewaken wat goed is, omdat ze willen tegenspreken wat mensen en samenlevingen geen goed doet. In dit tweede seizoen van ‘Moderne profeten’ belichten we opnieuw acht portretten van intrigerende mensen. We laten zien waarom ze zo gedreven waren en wat ze ontdekten. Het zal steeds om waarheid draaien, maar telkens anders, en met verschillende accenten. Steeds zal ook blijken hoe hun christelijke traditie ons kan helpen ‘in waarheid te leven’. De profeten van dit seizoen: Henri Nouwen, Vaçlav Havel, Tish Warren, Tim Keller, Søren Kierkegaard, Paul Kingsnorth, Arvo Pärt en Majoor Bosshardt. Ook dit seizoen vormen de podcasts die de theoloog Kees van Ekris maakte het uitgangspunt.

Gespreksleiding: ds. Garbrich Baalbergen (4 avonden) en kringleden (4 avonden)

Coördinator: Ben Agterkamp

Data: (donderdagen)

202326-10Henri Nouwen
09-11Tish Warren
23-11Vaclav Havel
07-12Majoor Bosschardt
202401-02Tim Keller
15-02Paul Kingsworth
29-02Soren Kierkegaard
14-03Arvo Part

Tijd: 20.00 uur

Plaats: de Brink

Aanmelden verplicht bij:

E benben.agterkamp@gmail.com, T 06-27846712

E ds.gbaalbergen@brinkstraatkerk.nl, T 06-55954060

In het vorige seizoen belegden we een avond over de charismatische vernieuwing van de kerk. Daar was veel belangstelling voor. Op deze avond spraken we af drie vervolgavonden te houden over het werk van de Heilige Geest. Dat doen we in het voorjaar van 2024. Op de eerste avond staan we stil bij de vervulling met de Heilige Geest en de gaven van de Geest. Wat kan dat betekenen voor individuele mensen en voor de gemeente? Op de tweede avond gaan we meer in op het belang van gebed. Hoe zouden we voorbede en zegening een meer centrale plaats kunnen geven in ons gemeente-zijn? Op de derde avond gaan we dieper in op het thema van genezing en staan we stil bij de praktijk van de ziekenzalving. Wat kunnen wij daarmee in onze eigen kerk?

Leiding: ds. Garbrich Baalbergen

Data: (donderdagen)

08-02-24vervulling met en gaven van de Geest
22-02-24gebed
07-03-24ziekenzalving en genezing

Tijd:                20.00 uur

Plaats:             de Brink

Aanmelden verplicht bij:      

E ds.gbaalbergen@brinkstraatkerk.nl , T 06-55954060

De namiddag van het christendom: op weg naar een nieuw tijdperk

In zijn nieuwste boek, de namiddag van het christendom schetst de Tsjechische priester, filosoof en theoloog Tomáš Halík op profetische wijze de toekomst van de kerk. Hij stelt met paus Franciscus dat we niet leven in een tijdperk van verandering, maar de verandering van een tijdperk meemaken. De  crises die ons pad naar een nieuw tijdperk doorkruisen zijn nodig om tot een volwassener christendom te komen, een christendom dat uit zijn geestelijke sluimer ontwaakt en dat eindelijk zijn doel voor de wereld vervult. Halík ziet  een kerk voor zich die over haar eigen grenzen weet heen te stappen en meehelpt in het formuleren van een wereldwijde broederschap, een nieuwe manier van leven. In zes bijeenkomsten zullen ds. Anne Verbaan en ds. Garbrich Baalbergen ingaan op de scherpe analyse die Halík loslaat op onze tijd en de uitdagingen die hij formuleert voor de kerk van vandaag.

Leiding: ds. Anne Verbaan (eerste drie bijeenkomsten), ds. Garbrich Baalbergen (laatste drie bijeenkomsten).

Data:  

2023: 24-10, 21-11, 19-12

2024: 23-1, 20-2, 19-3

Tijd: 20.00 – 21.30 uur ( met kleine uitloop mogelijkheid)

Plaats: ’t Kerkheem ( waarschijnlijk)

Aanmelden mag, maar niet verplicht bij:    

E: am@verbania.nl

E: ds.gbaalbergen@brinkstraatkerk.nl, T 06-55954060

Contact Vorming en toerusting (#10)

Contact Vorming en toerusting

Wilt u meer informatie over Vorming en toerusting, stuur dan een bericht

Meedoen?

Kijk waar we hulp nodig hebben