Met een groep enthousiaste gemeenteleden is de afgelopen decennia veel gedaan en staan zorg voor de schepping en rentmeesterschap centraal. We zijn ook aangesloten bij de beweging Groenekerken en hebben een aantal acties en initiatieven genomen:

  • Tijdens scheppingszondag en ook in andere diensten staat zorg voor de schepping centraal. Ook zijn er gespreksavonden over groen geloven.
  • In april 2016 zijn er 84 zonnepanelen geplaatst op de Brink en monitoren we het gas- en elektriciteitsverbruik in de kerk en de Brink.
  • Het energieverbruik is afgenomen en op regionaal en landelijk niveau zijn we betrokken bij toepassing van zonale verwarming
  • Sinds mei 2013 zijn we een Fairtrade kerk met een bewust inkoopbeleid voor koffie, thee, frisdrank en FSC papier.
  • Er is ook een beleid voor een duurzaam beleggingsportfolio vanuit de CvK.
  • Een actieve tuingroep zorgt voor een groene en bloemrijke omgeving rondom de kerk.
  • Aantal gemeenteleden zijn actief betrokken bij wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. Er is er een lokale groep A Rocha Bennekom van waaruit verschillende natuurwerkmiddagen en excursies worden georganiseerd.

Vanuit de Brinkstraatkerk geven we mede vorm aan de activiteiten en initiatieven van Duurzaam Bennekom: aanjager en centraal aanspreekpunt rondom duurzaamheid in Bennekom. Er is een actieve community, nieuwsbrief en organiseren we met andere initiatiefnemers open inspiratieavonden, 2e hands kleding beurs, Recycle Sint en een duurzaamheidscompetitie.

Vragen en informatie

Wil je meedoen, heb je ook duurzame ideeën of suggesties voor onze kerk of ons dorp Bennekom.
Neem dan contact op met Gerard van der Laan, gerard@brinkstraatkerk.nl of 06-82406129