De kerk, dat zijn wij samen: jong of oud, geregelde bezoeker of anders betrokken. Samen maken wij de kerk, een gemeenschap van gelovigen die God wil volgen. Elk op hun eigen wijze, maar wel samen in één gemeenschap.

We hebben uw ondersteuning nodig om betrokken en van betekenis te kunnen zijn. Om een kerk te zijn met open deuren, waarin wij samen vieren, gedenken, ontmoeten, leren en groeien. Een kerk die er voor je is, iedere zondag maar ook met doordeweekse activiteiten voor jong en oud, en op de belangrijke momenten in je leven, zoals doop, huwelijk en overlijden.

Een groot deel van die ondersteuning doen onze vrijwilligers, onbetaalbaar zijn zij. Maar er blijven kosten, zoals de Brinkstraatkerk en de Brink, de predikanten, koster en allerlei materialen die nodig zijn.

Samen zijn wij de kerk, en daarmee zijn we ook samen verantwoordelijk voor de financiële middelen. Daarom vragen wij u bij te dragen want we krijgen geen subsidie, maar samen kunnen we er voor zorgen dat de kerk die mooie ontmoetingsplek kan blijven.

Helpt u mee? Elke bijdrage helpt, we hebben u hard nodig!

Manieren om een gift te geven

Collecte

Collectes

Elke zondag zijn er drie collectes. De eerste collecte is voor een diaconaal project. De tweede collecte is voor kerk en gemeenteleven en de derde collecte worden verzameld in de orgelpijpjes zijn voor het jeugdwerk. I.v.m. Corona staat er nu 1 schaal bij de uitgang met een verdeelsleutel en gaan er nog geen drie collectes rond.

kerkrentmeesters

Collectebonnen

Bonnen voor de collecte in de kerk zijn te bestellen door overschrijving van € 31,00 (of een veelvoud daarvan) op bankrekening NL95RABO0307000338 o.v.v. Collectebonnen.

scippio

Scipio App

In onze kerk hebben we de Scipio App in gebruik. Naast informatie en een ledenlijst is het ook mogelijk om met de Scipio App op je mobiele telefoon een gift te geven aan een van de zondagse collectedoelen. Voor informatie en inloggegevens voor de app kan er contact worden gezocht met: Mirjam Wildekamp, 06-14328974, mirjamwildekamp@gmail.com.

Met de online diensten was het lastig om te collecteren. Vanuit het college van kerkrentmeesters (CvK) is men op zoek gegaan naar een mogelijkheid om dit digitaal, via je smartphone, te kunnen doen. De keuze is gevallen op de ScipioApp. Lees meer over hoe deze app werkt en hoe het zit met de privacy.   

Met de ScipioApp kan elke week worden gegeven van de collecte van die week. En ben je het op zondag vergeten dan kan het nog in de dagen daarna tot donderdag. Op donderdag komen de nieuwe doelen voor de komende zondag in beeld en verdwijnen de oude doelen. Via de app koop je een tegoed. Het bedrag dat je aan de collecte wil geven wordt afgeschreven van dit tegoed. Wat jij als persoon aan de collecte hebt gegeven is voor niemand zichtbaar. Ook voor het CvK niet. Wel is voor het CvK zichtbaar wat de totale opbrengst van elke collecte is. Eigenlijk werkt het bijna net zoals collectebonnen: je koopt de collectebonnen en elke zondag doe je een deel daarvan in de collectezak. Ook voor de belastingdienst werkt het zo: je tegoed is als gift voor de belastingdienst op te voeren.

Maar de app kan meer: veel informatie van de gemeente kan worden gedeeld. In de app kun je jouw eigen voorkeuren instellen wat je wel en wat je niet wil delen met anderen en welke informatie je wil ontvangen.

Privacy

De scipio app voldoet aan de voorwaarden van de privacy wetgeving. Ook is het privacy reglement van de Brinkstraatkerk hiervoor aangepast.

Kerkelijke bijdrage

De belangrijkste bron van inkomsten is de jaarlijkse Actie Kerkbalans in januari. We vragen dan aan alle gemeenteleden om een financiële bijdrage voor dat jaar, om zo het functioneren van de kerk mogelijk te blijven maken. Giften die u schenkt aan de kerk zijn aftrekbaar voor de inkomensbelastingen boven 1% van het belastbaar inkomen.

legaten

Legaten

Bij legaten en erfstellingen aan de kerk is er een vrijstelling van erfbelasting. Het is belangrijk om een schenking in de vorm van een legaat of erfstelling op tijd via een notaris in uw testament vast te leggen. U kunt contact opnemen met de penningmeester voor meer informatie.

Periodieke giften

Periodieke giften

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. De belastingdienst heeft speciaal daarvoor een formulier ontwikkeld (Formulier “Periodieke gift in geld”). U kunt dit formulier eenvoudig downloaden van de site van de belastingdienst. U vult een paar vragen in, stuurt het op naar de kerk en het is geregeld. U kunt contact opnemen met de penningmeester voor meer informatie.