Samen de schouders eronder

Willen we in de gemeente ook in de toekomst kunnen organiseren dat we omzien naar elkaar, dat diensten doorgang kunnen vinden en dat onze predikanten zich gedragen weten in het vervullen van hun taken dan moeten we dat samendoen.

Inzet wervingscommissie

In de kerk zijn veel vrijwilligers actief. Binnen de PKN werken wij met de roulatie van de ambtstermijnen. Als commissie proberen wij de jaarlijks openvallende vacatures in te vullen.

Aan de hand van door gemeenteleden, grote kerkenraad, moderamen en vacaturecommissie aangedragen namen van belijdende leden van de Brinkstraatkerk een groslijst samenstellen en de kandidaten benaderen om een ambt binnen onze kerk te bekleden.

De samenstelling van onze commissie bestaat uit:

Therus van Beek, Marga van Noppen, Loes Scherrenburg

Neske Pels- secretaris

Belangstelling?

Doet u mee of staat u open voor een gesprek over de invulling van een ambt dan kunt u dat mailen naar wervingscommissie@brinkstraatkerk.nl