Kerkdienst Online homepage

Kerkbrief homepage

 

blokje teken van leven site

Deel je leven - Menrike Menkveld-Beukers

Menrike MendveldOm bij het jaarthema 'Deel je leven' aan te sluiten, kunt u om de paar weken een interview met een kerklid lezen. Daarin zal hij of zij ingaan op (geloofs)vragen.
Zo hopen we de samenhang binnen de gemeente te bevorderen. Deze week is het de beurt aan:

Naam: Menrike Menkveld-Beukers

OPA

Oud papierOPA staat voor “Oud Papier Actie" en is al meer dan 55 jaar actief bezig met het inzamelen van oud papier ten nutte van de kerk.

Elke eerste vrijdag van de maand, het gehele jaar door, tenzij deze dag op een feestdag valt, wordt tussen 08.30 en 11.30 oud papier in de container op de parkeerplaats bij de Brinkstraatkerk ingezameld.

PKN-Protocol voor de versoepeling van de lockdown

Ook voor kerken wordt de lockdown langzaam versoepeld in de komende maanden. Vanaf 1 juni 2020 mogen er 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. De dienstenorganisatie van de PKN heeft een protocol opgesteld voor kerkdiensten en andere bijeenkomsten in een anderhalvemetersamenleving. De concrete invulling hiervan behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en behoeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling. Ook binnen onze gemeente is een werkgroep bezig specifieke invulling te geven aan dit protocol. Lees meer over dit landelijke protocol op de website van de PKN.

Vrijwilligers gevraagd

anderhalvemeterVanaf 1 juli as. kunnen we weer op een iets andere manier kerkdiensten houden. We blijven online vieren zoals de afgelopen periode, maar vanaf die datum mogen er max. 100 mensen de kerkdienst bijwonen. Jullie zullen begrijpen dat het een flinke klus is dat op een goede manier te regelen. Een voorbereidingsgroepje bestaand uit Wim Starmans, Lourens Lutgendorff en Aart Jochemsen is bezig dat vorm te geven. Jullie gaan er meer van horen, maar op dit moment zijn we al op zoek naar vrijwilligers (3 per zondag, in totaal denken we aan 12 mensen), die nodig zijn om op de zondagen het in – en uitgaan, en het wijzen van een plaatsje in goede banen te leiden. Uiteraard krijgen jullie nog instructies.

Heeft u/heb jij belangstelling, meld je dan aan bij Lourens Lutgendorff (06-14102196).

Icoon Ikbenjong

Ik ben jong

Activiteiten voor alle jongeren: speciaal voor jou!

Lees meer

icoon Inspiratie

Inspiratie

Samen delen, leren en elkaar inspireren vanuit Zijn Liefde.

Lees meer

Icoon Levensloop

Levensloop

Belangrijke gebeurtenissen in verbondenheid met de kerk.

Lees meer

Icoon Diaconie

Diaconie

Zichtbaar zijn en bewust van onze diaconale opdracht

Lees meer

Nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Login kerkbriefmakers

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook