Samen geloven

Wij zijn als gemeente samen onderweg met Jezus Christus als basis en oriëntatiepunt. In vertrouwen op Gods liefde en vergeving, die concreet gemaakt zijn in ons vaak weerbarstige leven. Dit is een voortdurende ontdekkingstocht. We zien het als een uitdaging elkaar daarin mee te nemen.

loeki met paraplu

We zijn onderweg met jong en oud, werkers en bidders, zangers en muziekmakers, kosters en koffieschenkers, gelovigen en zoekers. Iedereen is welkom mee te doen. Dat vraagt van ons de bereidheid ruimte te maken, nadrukkelijk open te zijn naar elkaar en de verbinding te zoeken met het oog op jongere generaties. In die zin gaan we een avontuur aan. Gaan jullie mee?

In de video een indruk van een viering in onze gemeente. U bent ook van harte welkom in één van onze diensten.

Wil u lid worden van onze gemeente dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau en/of u online inschrijven.

Contactgegevens kerkelijk bureau:

Telefoon: 0318-414157

Email: kerkelijkbureau@brinkstraatkerk.nl

Jaarthema 2022-2023 ‘Aan tafel!’ 

aan tafel logo

Aan tafel! Dat wordt het jaarthema van de Protestantse Kerk dit komende seizoen. In de Bijbel – maar ook in de kerk – wordt vaak samen gegeten. Samen eten verbindt. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. Wil jij/u ook aanschuiven. Kijk dan eens op onze menukaart. Er is een speciale menukaart voor kinderen en jongeren. Daarnaast zijn er op www.hetgroeneboekje.nu nog een breed scala aan activiteiten te vinden in en rond Bennekom. Kijk voor uitgebreidere informatie over onderstaande activiteiten bij vorming en toerusting.

Menukaart

VOOR DE SNELLE HAP

Ontmoetingsbijeenkomsten met andere gemeenteleden

Een middag of avond, inschrijven naar voorkeur. Houd de digitale nieuwsbrief en Bij-Eén in de gaten.

Dinsdagmiddag: 1, 8, 15 november, dinsdagavond: 1 november, woensdagavond: 9, 16 november,
donderdagmiddag: 17 november

Ingrediënten: goed gesprek rond een los thema besloten met een drankje/hapje

BASISGERECHTEN

Bronavonden (20-40)

Ontmoeting en gesprek over geloof & leven met generatiegenoten

Woensdagavond: 5 oktober, 9 november, 7 december, 11 januari, 8 februari, 15 maart, 12 april, 17 mei 

Ingrediënten: ontmoeting in grotere kring afgewisseld met blokjes verdieping in kleine groepen.

Bronmiddagen (70+)

Ontmoeting en gesprek over geloof en levensvragen voor mensen met levenservaring.

Dinsdagmiddag: 27 september, 25 oktober, 22 november, 13 december, 24 januari, 21 februari, 28 maart, 25 april, 23 mei

Ingrediënten: gesprek met een ‘praatpapier’ rond losse relevante thema’s

Kraatskring (alle leeftijden)

Een huiskamergroep, ooit gestart in de Kraats, maar open voor iedereen

6 Avonden: 3x in 2022 en 3x in 2023

Ingrediënten: gezelligheid en een goed gesprek rond een boekje

De bestaande groep is op dit moment vol, maar heb je interesse in iets soortgelijks, meld je dan bij één van beide predikanten.

Gemeente Groei Groep

Een huiskamergroep gericht op ‘groei’: in geloof, in vriendschap en verbondenheid

Start: vanaf oktober 2022 tot mei 2023

Ingrediënten: delen en groeien in de vertrouwdheid van een kleine groep

Christelijk geloof voor beginners (alle leeftijden) 

6 avonden in kleine kring op ontdekkingsreis

Dinsdagavond: 25 oktober, 8 november, 22 november, 17 januari, 31 januari, 14 februari

Ingrediënten: boekje ‘Christelijk geloof voor eeuwige beginners’ van Guus Labooy

Belijdeniskring (doopleden)

13 avonden over de kernpunten van het christelijk geloof met als mogelijkheid om op 11 juni 2023 ‘geloofsbelijdenis’ te doen

Dinsdagavond: 11 oktober, 15 november, 29 november, 13 december, 3 januari, 24 januari, 7 februari, 21 februari, 7 maart, 21 maart, 4 april, 18 april, 9 mei

VOOR DE FIJNPROEVER

Moderne profeten (alle leeftijden)

Avonden met 8 moderne profeten met lef.

Donderdagavond: 27 oktober, 10 november, 24 november, 8 december, 2 februari, 16 februari, 2 maart, 16 maart

Ingrediënten: podcasts als voorbereiding, gevolgd door een verdiepend groepsgesprek

Groen geloven (alle leeftijden)

3 avonden kauwen op geloof & klimaat

Dinsdagavond: 25 oktober, 8 november, 22 november

Ingrediënten: boekje ‘Eenvoudig leven’ van Sam Janse e.a.

Charismatische vernieuwing van de kerk (alle leeftijden)

1 avond de diepte in over de Heilige Geest

Donderdagavond: 23 maart 2023

Ingrediënten: uitleg over de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN)

Er zijn veel activiteiten voor jongeren. Kijk onder ik ben jong voor meer informatie.