De pastorale raad draagt zorg voor het pastoraat ​binnen onze gemeente. De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Dat omzien naar elkaar kent in de Brinkstraatkerk verschillende vormen: 

  • Het buurtnetwerk als basis: omzien naar elkaar (in eigen buurt & vanuit een dienstbare houding). Hiervoor kan jij/u bij een contactpersoon terecht uit de buurt. Hij of zij kan een eerste aanspreekpunt zijn of verder helpen door bijvoorbeeld de pastoraal bezoeker, ouderling of predikant te informeren. 
  • Het omzien naar elkaar gebeurt ook in groepsverband. Voorbeelden hiervan zijn de diverse activiteiten voor senioren of voor ouders met jonge kinderen, maar ook de wijkontmoetingen.

Pastoraal gesprek

Er is volop ruimte voor persoonlijk pastoraal gesprek. Om dit zo persoonlijk mogelijk te houden is de gemeente geografisch ingedeeld in wijkteams. Deze bestaan uit een team van ouderlingen, pastorale bezoekers en pastoraal bezoekers senioren. Ieder draagt daarbij zorg voor een aantal adressen uit de gemeente. Hierbij werken we nauw samen met het pastoresteam bestaande uit ds. Garbrich Baalbergen (wijkteam noord) en ds. Jacqueline Dam (wijkteam zuid). 

Heeft u behoefte aan een pastoraal gesprek dan kunt u contact opnemen met de betreffende persoon. De contactgegevens vindt u hieronder.

Pastorale Raad Noord 80- 

Predikant: ds. Garbrich Baalbergen, 06-55954060, ds.gbaalbergen@brinkstraatkerk.nl  
Voorzitter: Gerard Beldman,
beldman@outlook.com
Secretaris: Ellen Kooy-Geurkink, pastoraleraadnoord@brinkstraatkerk.nl 

Pastorale Raad Zuid 80- 

Predikant: ds. Jacqueline Dam, 0318-575907, ds.jdam@brinkstraatkerk.nl  
Voorzitter: Bart Erik van Uffelen, voorzitterPRZ@brinkstraatkerk.nl  
Secretaris: Alice Brouwer-Schutte,

pastoraleraadzuid@brinkstraatkerk.nl 

Afspraak pastorale bezoeken: Anke van Steenbergen-Verhoef,

ankeverhoef61@gmail.com

Seniorenpastoraat 80+

Wijk Zuid:

Predikant: ds. Jacqueline Dam, 0318-575907, ds.jdam@brinkstraatkerk.nl  

Wijk Noord:

ds. Garbrich Baalbergen, 06-55954060, ds.gbaalbergen@brinkstraatkerk.nl

Secretaris: Hennie Jochemsen-Simonsz

seniorenteam@brinkstraatkerk.nl

  

Soms hebben we in ons leven te kampen met verdriet. Dat kan ontstaan na het overlijden van een dierbare, maar ook door een echtscheiding, verlies van een vriendschap of een nare ontslagprocedure. Verlies en rouwen komen in alle gradaties voor. Rouw is niet een zaak van verwerken en weer verder. Het is verweven met het leven van alledag. Soms kan het helpen om hier met elkaar over te delen en zo, wellicht, ook opnieuw zicht te krijgen op leven en hoop, waarvan wij in de gemeente geloven dat die naast dat verdriet staan. Mocht je hier vragen over hebben of behoefte hebben aan een persoonlijk pastoraal gesprek, neem dan contact op met de secretaris van de Pastorale Raad Noord of Zuid.

Contact Pastorale raad Noord/Zuid

Contact Pastorale raad Noord/Zuid

Wilt u meer informatie over de Pastorale raad Noord/Zuid of wilt u een gesprek aanvragen, stuur dan een bericht

Meedoen?

Kijk waar we hulp nodig hebben