Visie

Voor alle leden, geïnteresseerden en bezoekers van de Brinkstraatkerk is de kerk 24/7 bereikbaar op de gekozen middelen met actuele informatie en contactgegevens. Zo dragen we bij aan de missie van de Brinkstraatkerk om Gods liefde uit te stralen in ons vieren, in ons omzien naar elkaar en in onze betrokkenheid op de wereld.

Werkwijze

We willen dit bereiken door een optimale combinatie van de website, Facebook, nieuwsbrief en Bij-Eén. De werkgroep communicatie is als eerste aanspreekpunt en centrale bron voor alle communicatie en publiciteit. De werkgroep weet hoe je het beste intern en extern bekendheid kan maken en beheert de kerkelijke activiteitenagenda. Alle mededelingen voor publicatie kunnen worden gemaild naar communicatie@brinkstraatkerk.nl. Deadline voor het aanleveren van mededelingen voor de nieuwsbrief is woensdag 18.00 uur. Mededelingen voor Bij-Eén mogen rechtstreeks naar de redactie: bij.een@gmail.com

communicatie commisie
communicatie

Team

André Feenstra

Diana Kervel (interviews)

Mirjam Wildekamp (werkgroep coördinatie) 

Arjen Lutgendorff (nieuwsbrief coördinatie)

Annelize van Tilburg

Suzanne Vreven 

Marco van Egmond

Margaretha van Grootheest (webmaster)

Jeroen Jagersma (ICT)

Contact communicatie (#25)

Contact werkgroep communicatie

 

Meedoen?

Kijk waar we hulp nodig hebben