Kindernevendienst 26 maart

Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. Jezus was een timmerman, maar Hij vertelde ook over God en deed wonderen. Hij wordt een profeet genoemd, maar Hij laat ook toe dat een vrouw die een slecht leven leidt zijn voeten wast. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch? In het veertigdagenproject van Bijbel Basics gaan we op zoek naar antwoorden op die vraag. We doen dit aan de hand van Bijbelteksten die ook al iets laten zien van de weg die Jezus aflegt naar het lijden en sterven aan het kruis én zijn opstanding. Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus? Op de eerste vier zondagen lezen we Bijbelverhalen waarin verschillende mensen zich afvragen wie Jezus is en wat het betekent wat Hij zegt en doet. Op de vijfde zondag stelt Jezus zelf deze vraag aan zijn leerlingen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Op Palmzondag lezen we over Jezus die als een koning Jeruzalem binnenrijdt. Het paasfeest vieren we met het verhaal van de Emmaüsgangers, die Jezus ontmoeten en Hem uiteindelijk herkennen als de opgestane Heer. Ga je mee op zoek naar wie Jezus is? . Op deze zondag staat Matteüs 16:13-17 en 20-21 centraal: Jezus vraagt aan de leerlingen wie Hij volgens de mensen is: Pasen-Zondag-5-Wie-zeggen-de-mensen-dat-ik-ben-c.pdf (bijbelbasics.nl)

Denk  aan geld voor onze adoptiekinderen als je naar de kindernevendienst komt. We hebben samen met de clubs 3 adoptiekinderen via de Stichting Woord en Daad: Dieunica en Jobensley uit Haïti en Alonso uit Colombia.  Als je geen geld meeneemt, kun je ook een bedrag overmaken voor onze sponsorkinderen. Dat kan op het rekeningnummer van de diaconie. Het rekeningnummer van de diaconie is: NL 96 RABO 0307002357 met als omschrijving: ‘adoptiekinderen kindernevendienst’.

Als het goed is hebben jullie allemaal (per gezin) een boekje gekregen om thuis uit te werken in de 40 dagen tijd. Heb je geen boekje ontvangen, maar wil je er wel één?  Neem dan contact op met Lieneke Homans: 06-57806141 of: lienekehomans66@gmail.com

Tot zondag!

Groetjes van de leiding van de kindernevendienst