Kindernevendienst 18 februari

In het veertigdagenproject van Bijbel Basics ‘Met vallen en opstaan’ gaan we in zeven verhalen samen met Petrus op weg naar Pasen. Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, om Jezus’ volgeling te zijn. Uiteindelijk wordt hij zelfs een belangrijk voorbeeld voor andere gelovigen.
Op de eerste zondag zien we dat Petrus in Jezus de Zoon van God herkent én hoeveel moeite Petrus heeft om te aanvaarden dat Jezus zal moeten lijden en sterven. Op de tweede tot en met de zesde zondag volgen we Petrus in de laatste dagen vóór Jezus’ lijden en sterven. Waar hij eerst stellig verzekert Jezus nooit te zullen verlaten, zien we hem vervolgens in slaap vallen als Jezus bidt en hevig ontkennen dat hij Jezus kent. Uiteindelijk, op Paaszondag, volgen we Petrus naar het graf van Jezus. Hij ontdekt dat het graf leeg is.

Deze eerste zondag: Jij bent Petrus, de rots (Matteüs 16:13-23)

Denk  aan geld voor onze adoptiekinderen als je naar de kindernevendienst komt. We hebben samen met de clubs drie adoptiekinderen via de Stichting Woord en Daad: Dieunica en Jobensley uit Haïti en Alonso uit Colombia.  Als je geen geld meeneemt, kun je ook een bedrag overmaken voor onze sponsorkinderen. Dat kan op het rekeningnummer van de diaconie. Het rekeningnummer van de diaconie is: NL 96 RABO 0307002357 met als omschrijving: ‘adoptiekinderen kindernevendienst’.