Update Collect4freedom Oekraïne

Medio november kregen we een bericht uit Oekraïne dat onze contacten de mogelijkheid hadden om een vrachtwagen naar Nederland te sturen, om hulpgoederen mee terug te nemen naar het westen van Oekraïne. Natuurlijk vangen we in Nederland en West-Europa veel vluchtelingen op, maar…
Lees meer Update Collect4freedom Oekraïne

Collecteren met ingang van februari

Sinds enige tijd is de deurcollecte voor en door de jeugd (via orgelpijpjes) weer apart. Dat geeft de nodige verwarring en het tafeltje met collecteschaal + jongere bij uitgang geeft opstoppingen (m.n. naar De Brink). Besloten is daarom om de wijze van collecteren iets aan te passen (vooralsnog bij wijze van proef)
Lees meer Collecteren met ingang van februari