Een bijzondere actie Kerkbalans

Dit jaar organiseren we een bijzondere editie van de actie Kerkbalans. Eerder, en met meer aandacht. Waarom? Afgelopen september hebben we tijdens de gemeenteavond besproken dat wij naast ds. Garbrich Baalbergen héél graag nog een predikant willen, maar dan voor meer dan 50%. Om daarmee onze mooie gemeente goed te kunnen ondersteunen. Maar dan moeten we wel vóór eind december extra inkomsten hebben. Niet voor een jaartje, maar ook voor de toekomst. Helpt u mee?

Om dat extra geld bij elkaar te brengen, hebben we ons verdiept in hoe er de afgelopen jaren is gegeven en hoe we samen – laagdrempelig – nog een stapje extra kunnen doen. In de mail of brief die u heeft ontvangen, staan al verschillende suggesties. Maar we begrijpen het als u nog wat meer achtergrondinformatie wilt hebben. Vandaar dat we hieronder de meest gestelde vragen hebben verzameld.

Weet u intussen wat u wilt en kunt geven, klik dan op de knop hieronder. Alle gegevens die u nodig hebt, vindt u in de mail of brief die u ontvangt. Na 21 november kunt u daarmee uw bijdrage invullen.

Op 10 december willen we een voorlopige eindstand presenteren. Laat vóór die tijd weten wat uw bijdrage wordt!

Samen vormen wij de kerk, dus samen zullen we de kosten moeten opbrengen die het kerk-zijn met zich meebrengt. Daarom vragen we jaarlijks een bijdrage via de Actie Kerkbalans. Het gaat hier om een Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB), dus u bent niet verplicht om een bepaalde bijdrage te betalen. Omdat diverse gemeenteleden hebben gevraagd om een richtbedrag, geven we dit jaar wel wat meer inzicht in de gewenste bedragen.

Het is goed om te weten wat er met het geld vanuit de actie Kerkbalans gedaan wordt. Hieronder ziet u een globale verdeling

In het kort komt het er op neer dat als iedereen 1,1% van het bruto inkomen zou geven, we goed uitkomen. We gaan hierbij uit van solidariteit: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. We zijn blij met iedere gift naar draagkracht. En we hopen dat huishoudens met hoger dan modaal inkomen (of minder hoge uitgaven) navenant meer bijdragen en ook een hoger percentage van het inkomen bereid zijn te schenken. Hieronder vindt u een tabel met richtbedragen. Daar hebben we vast ook bij gezet hoe u met een periodieke gift belasting gunstig zou kunnen schenken. Daarover leest u ook meer in de volgende vraag.

* Belastingvoordeel is 37%, behalve bij gepensioneerden met een inkomen boven € 37.000. Voordeel is afhankelijk van andere (periodieke) giften. Bereken zelf uw voordeel op de website van schenkservice.

Bijdragen aan de kerk (een ANBI-organisatie), zijn tot vaak 37% aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting, mits deze giften boven de 1% van je drempelinkomen liggen. Met een overeenkomst periodieke gift (waarmee u vastlegt dat u voor minimaal 5 jaar een bedrag schenkt) is de gehele gift aftrekbaar, dus zonder de 1% (niet-aftrekbare) drempel. Als u hiermee (netto) hetzelfde bedrag schenkt plus het belastingvoordeel (zonder de 1% drempel), dan kunt u meer  schenken zonder dat u dit meer geld kost. Wilt u weten hoeveel voordeel dit oplevert, bereken dit dan hier.

De stappen die je neemt:

  • U vult de overeenkomst periodieke gift van de PKN in. Wilt u deze op papier ontvangen, dan kan dat via de contactpersonen in de mail.
  • De ingevulde overeenkomst stuurt u naar de penningmeester van het cvk. (penningmeester@brinkstraatkerk.nl). De penningmeester ondertekent deze overeenkomst ook. Hierna kunt u de periodieke gift bij de belastingaangifte van de belasting aftrekken.
  • U vult het bedrag dat u wilt geven ook in op het formulier voor de jaarlijkse bijdrage voor actie Kerkbalans. De ingevulde overeenkomst is alleen bedoeld voor de belastingdienst.

Van verschillende gemeenteleden hebben we gehoord dat er een foutmelding in het digitale formulier zit bij het invullen van het IBAN nummer. Eén van de gemeenteleden heeft ontdekt dat er spaties tussen de cijfers en de letters moeten zitten. Daarna zou het moeten lukken.

Mocht het echt niet gaan, dan is printen en invullen ook nog een mogelijkheid.

De CvK ziet erop toe dat we zo effectief mogelijk met onze financiën en middelen om gaan. Zo kijken we of we kunnen besparen op bijvoorbeeld administratieve lasten en energiekosten en vragen we bezoekers van De Brink een stukje zelfredzaamheid. Maar voor een structureel gezonde begroting hebben we ook de bijdragen van de gemeenteleden nodig. Het is dus geen óf óf, maar én én.

Er zijn verschillende redenen om een extra predikant voor 80% te beroepen. We lichten er een aantal toe:

  • In de gemeenteavond kwam naar voren dat we een actieve gemeente willen blijven, met aandacht voor alle generaties. Een verbindende predikant voor 80% kan een gemeente beter ondersteunen.
  • Een predikant voor 50% is een stuk minder flexibel, waardoor we heel veel flexibiliteit van ds. Garbrich Baalbergen verwachten. Dat is lastig in de balans tussen de predikanten.
  • Een predikant voor 50% is lastiger te vinden, dus we maken de vacature voor predikanten zelf aantrekkelijker en hopen straks een bredere keuze te hebben.