Kerkdienst Online homepage

blokje liturgie

 

blokje aanmelden dienst

blokje teken van leven site

30 personen dienst, jeugdwerk en Bidstond voor gewas en arbeid

Het moderamen heeft zich afgelopen maandag gebogen over de dertig personen dienst. Het moderamen van de generale synode van de Protestantse kerk Nederland heeft aangegeven het binnen de basisregels van de overheid verantwoord te vinden om het kerkelijk leven weer iets meer ruimte te willen geven en de plaatselijke kerken in overweging te geven om maximaal 30 personen toe te staan bij de zondagse viering.
 

Actie Voedselbank Ede maart 2021

Na de succesvolle acties in maart van de voorgaande jaren pakken de gezamenlijke kerken in Bennekom in de aanloop naar Pasen ook dit jaar weer het estafettestokje over in de Estafette Actie Bennekom voor de Voedselbank Ede.

Samen delen in oprechte solidariteit met onze naasten die de eindjes (even) niet aan elkaar kunnen knopen. In deze Corona tijd staat deze actie in een speciaal licht. En in verband daarmee organiseren we deze actie dit jaar daarom ook iets anders.

Ook nu vragen we u om uw bijdrage. Maar omdat we ons kerkgebouw tegenwoordig niet kunnen gebruiken voor de zondagse erediensten gebruiken we dit jaar niet de bekende blauwe kratten, maar vragen we u in plaats van levensmiddelen deze keer om een financiele gift op de gezamenlijke rekening NL16 SNSB 0947 0033 04 t.n.v. Hervormde Diaconie Bennekom o.v.v. actie voedselbank maart 2021. Warm aanbevolen.

Uw diakenen

Deel je leven: Andre Feenstra

Deel je leven 50 Andre Feenstra 1299 x 1641Inspiratie: “Deel je leven”

Om bij het jaarthema 'Deel je leven' aan te sluiten, kunt u om de paar weken een interview met een kerklid lezen. Daarin zal hij of zij ingaan op (geloofs)vragen.

Zo hopen we de samenhang binnen de gemeente te bevorderen. Deze week is het de beurt aan: André Feenstra

Deel je leven: Agine Benthem

Deel je leven 49 Agine Benthem 1Om bij het jaarthema 'Deel je leven' aan te sluiten, kunt u om de paar weken een interview met een kerklid lezen. Daarin zal hij of zij ingaan op (geloofs)vragen.
Zo hopen we de samenhang binnen de gemeente te bevorderen. Deze week is het de beurt aan Agine Benthem

Bericht van de zendingscommissie

Rudi UdjuDe zendingscommissie heeft in het afgelopen jaar dankzij uw bijdragen weer diverse projecten kunnen ondersteunen. Een daarvan is de werkgroep GO-ON. Deze werkgroep heeft tot doel de evangelieverkondiging op Midden- en Oost Java in Indonesië te ondersteunen. Door het bieden van ondersteuning aan pionierende voorgangers en voorgangsters in kleine plaatselijke gemeenten. Dat dit ook in deze bijzondere tijd van corona zijn vruchten afwerpt blijkt uit de verschillende dankbetuigingen die de zendingscommissie heeft ontvangen. Zoals van Ruddy Udju, een voorganger uit Banguwangi, Indonesië. 

Vraag en aanbod van hulp

Vraag en aanbodHebt u tijdelijk behoefte aan financiële of praktische hulp of bent u bereid praktische hulp te verlenen? Uw diakenen proberen u zo goed mogelijk te helpen en vraag en aanbod van hulp zo goed mogelijk voor u bij elkaar te brengen.In deze Corona tijd kunnen wij u bv. ook helpen de kerkdiensten online te volgen.

Icoon Ikbenjong

Ik ben jong

Activiteiten voor alle jongeren: speciaal voor jou!

Lees meer

icoon Inspiratie

Inspiratie

Samen delen, leren en elkaar inspireren vanuit Zijn Liefde.

Lees meer

Icoon Levensloop

Levensloop

Belangrijke gebeurtenissen in verbondenheid met de kerk.

Lees meer

Icoon Diaconie

Diaconie

Zichtbaar zijn en bewust van onze diaconale opdracht

Lees meer

Login communicatie

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook