De Diaconie zoekt:

een diaken

De werkzaamheden:

  • (reserve) coördinator Heilig Avondmaal
  • lid pastoraal team
  • lid collecte-commissie
  • verzorgt afstorten collecte gelden bij bank
  • lid organisatieteam jaarlijkse bijdrage-actie
  • volgens rooster periodiek collecteren

Starten: september 2023

Meer informatie?

naam:   secretaris Diaconie
e-mail:  diaconie@brinkstraatkerk.nl