Alphacursus najaar 2024

17 mei 2024

Het lijkt misschien wat vroeg, maar voor je het weet is het september…. En dan hopen we genoeg deelnemers te hebben om een nieuwe Alphacursus te starten op woensdag de 18e. Daarom: Ben je iemand of ken je iemand die meer wil weten van het christelijk geloof? En vind je het fijn om dat met meer mensen te onderzoeken? Van harte welkom! Dat houdt in: vanaf 18 september tot en met 4 december 2024 komen we tien keer op woensdagavond bij elkaar en een keer op vrijdagavond en zaterdag. We eten samen om 18.00 uur, luisteren om 19.00 uur naar een inleiding over het onderwerp van die avond, en na een pauze bespreken we de vragen die leven rond het onderwerp. We sluiten uiterlijk 21.00 uur de avond af. Plaats: De Brink, Brinkstraat 39, 6721 WR Bennekom. Neem van achter uit de kerk een uitnodiging mee als je echt geïnteresseerd bent. Als je dat voor iemand anders doet, neem dan ook een gebedskaartje mee om voor die persoon te bidden.
Voor vragen, informatie en aanmelding kun je bellen of mailen via tel.nr. 0318-420117 (Paul of Coby) of per mail alphacursusbennekom@hotmail.com
Algemene informatie over de Alpha-cursus in Nederland zie: www.alpha-cursus.nl

Kokers voor de Alpha-cursus gevraagd!
Als je de Alpha-cursus een warm hart toe draagt, dan kun je ons helpen en ondersteunen door te bidden. Daarnaast zoeken we mensen die koken voor de groep cursisten en de cursusleiding. Het gaat om twee, maximaal drie gangen. Het is heel fijn voor deelnemers die vaak uit hun (vrijwilligers)werk komen om gastvrij onthaald te worden en aan te kunnen schuiven . Samen eten is een wezenlijk onderdeel van de Alpha-cursus. Voor de cursusleiding is het teveel om de avonden inhoudelijk voor te bereiden, de gesprekken te leiden en ook nog te koken. Vandaar dat we graag hulp inroepen. Hoe groot de groep wordt kunnen we nog niet zeggen, maar reken op ongeveer 10 – 15 personen. Het is de bedoeling het eten thuis klaar te maken en warm in de Brink af te leveren.
Voor informatie en aanmelding kun je bellen of mailen via tel.nr. 0318-420117 (Paul of Coby) of per mail alphacursusbennekom@hotmail.com. Vast bedankt!