Dick Bootsman

Dick Bootsma

Om de paar weken kunt u een interview met een kerklid lezen. Daarin zal hij of zij ingaan op (geloofs)vragen. Zo hopen we de samenhang binnen de gemeente te bevorderen. Deze week is het de beurt aan Dick Bootsman: ‘Ik zie uit naar weer een volle kerk.’

Naam: Dick Bootsman

Leeftijd: 74 jaar

Lid van de Brinkstraatkerk sinds 1975

Ik zit in de Brinkstraatkerk omdat ik na lid te zijn geweest van respectievelijk de Gereformeerde Kerk van Marken, Oosterbeek en Apeldoorn de meegekregen attestatie zondermeer heb afgegeven in de Brinkstraatkerk. Ik voel me hier dan ook thuis.

Dit is voor mij de kern van het christelijk geloof: in al zijn goedheid en grote liefde heeft God zijn zoon voor ons aan het kruis laten sterven. Door deze genade mogen wij leven van de hoop en de belofte die ons hierdoor is gegeven. Met vallen en opstaan in vertrouwen die weg te volgen.

Mijn favoriete bijbeltekst is: niet zozeer een tekst, maar de Bergrede uit Mattheus. Hoewel de uitleg van Jezus over de in het oude testament geopenbaarde wil van God in eerste instantie voor zijn leerlingen was bedoeld, mogen wij vanuit die aansprekende regels leven.

Dit is wat de kerk voor mij betekent: een plek van rust, waarin wij God tijdens de eredienst door gebeden, liederen en preek ontmoeten, maar ook waar we de gemeenschap van gelijkgezinden ervaren en waarin ook in de week wordt omgezien naar elkaar. Ik zie dan ook nu met name uit naar weer een volle kerk.

In mijn vrije tijd houd ik me graag bezig met plaatselijk kerkenwerk in de Zendings- en de Evangelisatiecommissie, maar met name bovenplaatselijk in twee colleges van de beide classes van de PKN in Gelderland. Deze laatste activiteiten kennen geen zomer- en kerstreces en gaan ook in Coronatijd gewoon door. Maar er is daarnaast evenwel voldoende tijd om te lezen, te wandelen en te fietsen.

Mooiste plekje van Bennekom is: op een gedeelde eerste plaats het landgoed Hoekelum en De Kraats.

Dit wil ik graag meegeven aan de gemeenteleden: we zijn een grote gemeente. Laten we daardoor oog hebben voor zowel de jongeren, de middengroep als de ouderen en daarbij alle categorieën de ruimte geven en tot hun recht laten komen. Respect heb ik daarom voor degenen, die in deze turbulente tijd leiding geven aan NextGen, Rock Steady, Alpha Youth en allen die zich verder inzetten voor onze jeugd en jongeren.

Ruimte voor overige opmerkingen: ik hoop dat een reeds lang sluimerende wens van diverse commissies van de kerken in Bennekom om kerk naar buiten, missionair te zijn, nu eens gestalte krijgt in de vorm van een oecumenische inloopgelegenheid in het centrum van ons dorp. Als alle kerken inclusief diaconieën hun steentje zouden bijdragen moet dat toch niet onoverkomelijk zijn.

Ik draag het (estafette)stokje over aan: Rino Beernink