Evelyn vd Peppel

Om bij het jaarthema ‘Aan tafel’ aan te sluiten, kunt u om de paar weken een interview met een kerklid lezen. Daarin zal hij of zij ingaan op (geloofs)vragen. Zo hopen we de samenhang binnen de gemeente te bevorderen.

Deze week is het de beurt aan: Evelyn vd Peppel

Naam: Evelyn vd Peppel

Leeftijd: 63 jaar

Lid van de Brinkstraatkerk sinds 2020. Sinds 2017 wonen mijn man en ik in Bennekom, voorheen waren we lid van de Protestantse Gemeente Wageningen, daar zijn we de eerste jaren lid gebleven. Ik had daar een taak in het pastoraat die ik eerst wilde afronden.

Ik zit in de Brinkstraatkerk omdat ik ervaar dat deze gemeente dicht bij onze vorige gemeente staat wat liturgie betreft. Ook wordt er veel gedaan in deze gemeente met oog voor alle leeftijden.

In de bijbel wordt veel samen gegeten. Is er een verhaal uit de bijbel die naar boven komt en waarom … : Het verhaal uit Lukas 7 waar bij een farizeeër Jezus aanlag aan een maaltijd. Een zondares wast de voeten van Jezus met haar tranen, kust ze en zalft ze met olie. Daaruit blijkt haar liefde voor haar Heiland. De gastheer begrijpt niet dat Jezus dit toelaat, Jezus verteld hem een gelijkenis over 2 mensen die een schuld hadden bij een geldschieter. De één had meer schulden dan de ander. Jezus vraag aan de farizeeër wie er de meeste liefde betoont. De farizeeër antwoord: diegene die het meeste kwijtgescholden is. Daarop vergeeft Jezus de zondares haar zonden en wordt de farizeeër op zijn nummer gezet, omdat hij als gastheer niet de gebruikelijke etiquette in acht nam. Het verhaal laat zien hoe groot Gods liefde is voor mensen die met vallen en opstaan zijn spoor willen volgen.

Dit is wat de avondmaal voor mij betekent: Ik kom uit een traditie waar aan het Heilig Avondmaal gaan niet zomaar voor iedereen weggelegd is. De 1e keer dat ik aan het Heilig Avondmaal ging was dat voor mijn meteen ook een belijdenis dat ik het pad van Jezus wil volgen, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Ik had wel geloofsbelijdenis afgelegd maar dat was meer een afsluiting van de catechisatie. Als ik nu aan het avondmaal ga, voel ik mij verbonden met God. De wetenschap dat Jezus ook voor mijn zonden gestorven is en de weg naar God heeft vrijgemaakt. Dat ervaar ik als een wonder.

Aan tafel bij Evelyn vd Peppel, hoe ziet dat er bij jouw thuis uit (met wie, waar, wanneer) Sinds de kinderen het huis uit zijn, zitten we meestal met zijn tweeën aan tafel. Op de oppasdag is er een kleinkind dat mee-eet. Als er een bijzondere dag is eten we graag met onze kinderen en kleinkinderen. Koken is niet mijn hobby, dus zal ik niet snel iemand uitnodigen voor een warme maaltijd.

Wat is een dierbare herinnering van een moment aan tafel? Als onze kleinkinderen er zijn bidden we hardop. Onlangs wilden 2 kleinkinderen zelf bidden. Wat ze ook netjes deden. Hoe fijn is dat.

Reageer op de stelling  ‘Aan de tafel in onze gemeente is er ook plek voor iedereen’: Daar ben ik het zeker mee eens. Onze Heer Jezus heeft bij de instellingswoorden van het Heilig Avondmaal gezegd Lukas 22 “Doe dit, telkens opnieuw om Mij te gedenken”. Daarbij heeft hij niemand uitgesloten. Wel heeft hij gezegd Mattheus 19 “Laat die kinderen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij”.

Dit wil ik graag meegeven aan de gemeenteleden: “Er is geen put zo diep, Gods liefde gaat altijd dieper”. Corrie ten Boom

Ik draag het (estafette)stokje over aan: Geda Lutgendorff