Kerkdienst Online homepage

blokje liturgie

 

blokje aanmelden dienst

blokje teken van leven site

Uitleg bij de symbolische schikkingen in de adventsperiode

Het thema is: Tel je mee?
Mensen hebben de neiging om zichzelf en elkaar de maat te nemen: van groeicurven tot Cito-scores, van aantal likes tot Top 500-ranglijsten; het lijkt soms alsof je overal mee moet scoren.
Dat kan de vraag oproepen: Tel ik eigenlijk wel mee? Doe ik ertoe, ook als ik niet rijk, knap, beroemd, machtig of slim ben? De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God.

Het verhaal over de geboorte van Jezus maakt dat op een bijzondere manier duidelijk.
Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden.
In de weken van Advent en Kerst lezen we verschillende teksten uit het Oude en Nieuwe Testament over personen die in de ogen van anderen misschien niet veel voorstelden, maar die van God een belangrijke taak of een bijzondere rol kregen.
Het constante onderdeel dit jaar zijn 2 Davidsterren.
We hebben gekozen voor Davidsterren omdat Jozef en Maria naar de stad van David die Bethlehem heet moesten reizen om zich te laten inschrijven, omdat Jozef van David afstamde. Ook Jezus zelf stamt af van David. 
De éne ster is  groot en prachtig zilver, de andere ster is klein en van dood materiaal gemaakt.
Toch is de kleinste stralend verlicht en telt daardoor mee terwijl de mooiste en grootste duister blijft.
Hiermee beelden we uit dat niet alleen de grootste of mooiste meetelt, maar juist het kleine en onaanzienlijke in de ogen van God belangrijk is en zeker meetelt.

Uitleg bij het symbolische bloemstuk.
Thema: Tel je mee?
1e zondag advent Zondag 28 november
Lezing:
Lucas 2: 1-5 De volkstelling

‘In die tijd kondigde Keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.’
De twee Davidsterren staan er en de kleinste, de minste, straalt licht uit en telt mee.
Daarvoor een bloemstuk met allemaal verschillende bloemen in allerlei kleuren om uit te beelden dat iedereen, groot of klein, belangrijk of onbelangrijk, rijk of arm, op weg moest om zich te laten inschrijven en meegeteld werden.
De kleur is paars voor voorbereiding en bezinning.
De bloemencommissie

Icoon Ikbenjong

Ik ben jong

Activiteiten voor alle jongeren: speciaal voor jou!

Lees meer

icoon Inspiratie

Inspiratie

Samen delen, leren en elkaar inspireren vanuit Zijn Liefde.

Lees meer

Icoon Levensloop

Levensloop

Belangrijke gebeurtenissen in verbondenheid met de kerk.

Lees meer

Icoon Diaconie

Diaconie

Zichtbaar zijn en bewust van onze diaconale opdracht

Lees meer

Login communicatie

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook