Kerkdienst Online homepage

Kerkbrief homepage

 

blokje teken van leven site

Inzamelen en besteden van het geld

Hoe komt de Diaconie aan de financiële middelen om haar taken te kunnen uitvoeren?

Allereerst door tijdens de kerkdiensten te collecteren. Nagenoeg alle 1e collectes in de kerkdiensten van de Brinkstraatkerk zijn voor een diaconaal doel.
Het collecterooster (opgesteld samen met de hervormde diaconie) bevat plaatselijke, landelijke en internationale doelen. Een collectecommissie selecteert deze doelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van potentiële doelen van ‘Kerk in Actie’, maar ook gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om ‘goede’ doelen aan te dragen. Ook wordt er soms gecollecteerd voor acute noodhulp bij rampen.
Om in aanmerking te komen voor een collecte hanteert de diaconie/collectecommissie een aantal criteria (lees meer 1.1).
Jaarlijks kiezen hervormde diaconie en gereformeerde diaconie gezamenlijk een jaarproject. Daar wordt dan in beide kerken 5 keer voor gecollecteerd en wordt extra aandacht aan besteed tijdens en na de kerkdiensten..
Ook hier wisselen plaatselijke, landelijke en internationale doelen elkaar in principe af.
Jaarprojecten waren:
2015 stichting. Oudezijds 100
2016 Lindafonds
2017 Choice for Life
2018 Markt 17, Wageningen
2019 Mercyships
2020 Passion Hummeloo
2021. Voedselbank Ede


De diaconie is in dat kader ook verantwoordelijk voor het opstellen van het collecteerrooster en draagt zorg voor een zorgvuldige afdracht van de collecte-inkomsten.
De collectebijdragen kunnen zowel contant of via collectebonnen in de collectezakken worden gedaan als via de Scipio-app worden overgemaakt naar de bankrekening van de diaconie of door middel van een overschrijving. De wekelijkse collecte-opbrengsten worden uiteraard volledig overgemaakt naar het doel waarvoor gecollecteerd is.

Daarnaast heeft de diaconie geld nodig voor haar overige activiteiten (sociale diaconie, ouderenwerk, donaties etc).
In tegenstelling tot vele andere diaconieën heeft de diaconie van de Brinkstraatkerk geen groot vermogen, waarvan de revenuen kunnen worden aangewend voor het diaconale werk. De Diaconie heeft ‘slechts’een buffervermogen van enkele tienduizenden euro’s.
Om de overige kosten van de Diaconie te kunnen financieren houdt de Diaconie dan ook in maart een jaarlijkse bijdrage actie.
Deze actie levert momenteel jaarlijks ca € 40.000 op, waarmee veel donaties en giften gedaan kunnen worden om verdere nood in de wereld te bestrijden. Zie ook ‘Verantwoording’.

Icoon Ikbenjong

Ik ben jong

Activiteiten voor alle jongeren: speciaal voor jou!

Lees meer

icoon Inspiratie

Inspiratie

Samen delen, leren en elkaar inspireren vanuit Zijn Liefde.

Lees meer

Icoon Levensloop

Levensloop

Belangrijke gebeurtenissen in verbondenheid met de kerk.

Lees meer

Icoon Diaconie

Diaconie

Zichtbaar zijn en bewust van onze diaconale opdracht

Lees meer

Login kerkbriefmakers

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook