Kerkdienst Online homepage

Kerkbrief homepage

 

blokje teken van leven site

Jeugddiaconaat

Het jeugddiaconaat van de Protestantse Gemeente Bennekom in wording heeft twee uitgangspunten, n.l.:

1. Diaconaat voor jongeren. Hierbij hebben de jeugddiakenen een sturende rol.
2. Diaconaat door jongeren. Hierbij ondersteunen de jeugddiakenen nieuwe en lopende projecten.

Deze twee uitgangspunten komen o.a. tot uiting in:

  • Jaarlijks wordt er meegeholpen met de voorbereiding van een Next-Gen dienst. Jongeren krijgen informatie over een thema, maar gaan er zelf ook actief mee aan de slag in de voorbereiding. Zo komen voorlichting en activiteit samen;
  • Elk jaar probeert men een sponsoractie (mee) te organiseren t.b.v. een goed doel m.b.t. de jeugd. Voorheen was dit Cross2Cross en De Nacht zonder Dak;
  • Er wordt gewerkt aan de bewustwording van de diaconale opdracht bij de jeugd en jongeren. Er willen zijn voor je naaste. Bijvoorbeeld in samenwerking met de jeugdraad en clubs een bezoek aan een jeugdgevangenis of een onderkomen voor dak- en thuislozen te brengen;
  • Jeugd en jongeren kunnen betrokken worden bij het werk van de diaconie, bijvoorbeeld door te helpen bij het collecteren;
  • Het jeugddiaconaat moet oog hebben voor hen die door omstandigheden het moeilijk hebben en daar hulp nodig hebben, een en ander in samenwerking met de sociaal diakenen.
  • Bij alle basisscholen wordt een “traktatiepot” aangeboden, welke bestemd is voor kinderen die op hun verjaardag niet kunnen trakteren, omdat dat er thuis geen geld voor is, door welke omstandigheden dan ook. 
Icoon Ikbenjong

Ik ben jong

Activiteiten voor alle jongeren: speciaal voor jou!

Lees meer

icoon Inspiratie

Inspiratie

Samen delen, leren en elkaar inspireren vanuit Zijn Liefde.

Lees meer

Icoon Levensloop

Levensloop

Belangrijke gebeurtenissen in verbondenheid met de kerk.

Lees meer

Icoon Diaconie

Diaconie

Zichtbaar zijn en bewust van onze diaconale opdracht

Lees meer

Login kerkbriefmakers

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook