Kerkdienst Online homepage

Kerkbrief homepage

 

blokje aanmelden dienst

blokje teken van leven site

Liturgie 31 Dec en 3 Jan

Liturgie 31 December (19.30), Zondag 3 januari (10.00), Zondag 3 januari (18.30)

 

Liturgie Donderdag 31 december om 19.30 uur: livestream

Voorganger: ds. Loeki van der Laan
Muziek:        Elly Meijer en enkele leden projectkoor
 
OP EN OVER DE DREMPEL…
Welkom
Zanggroep: liedboek 283, 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
 
Lees meer
…MET DE WERELD OM ONS HEEN…
Zanggroep: liedboek 829
Met open handen, psalmgebed met psalm 145
Voorlezen: psalm 145, vers 8 t/m 16
Psalmgebed
Zanggroep: liedboek 513
 
…VERZAMELD ROND DE BIJBEL…
Gebed
Schriftlezing uit Handelingen 27: 9 t/m 26
Zanggroep: liedboek 511, vers 1 t/m 6
Schriftlezing uit Handelingen 27, vers 27 t/m hoofdstuk 28, vers 2
Zanggroep: liedboek 511, vers 7
Overdenking
 
…DANKEND EN DELEND…
Gebeden: gesproken en gezongen (toekomstlied, mel: liedboek 836, tekst: A.C. Bronswijk)
 
Zanggroep
O Heer van toekomst en van tijd,
U vraagt ons stil te staan
bij onze eigen breekbaarheid,
bij kracht en onze kwetsbaarheid,
bij licht ons voorgegaan.
 
Gebed
 
Zanggroep
Dankend zien wij steeds Uw gezicht
in wat verleden is,
in wat wij kregen zwaar, of licht,
in klaaggezang, of feestgedicht
en wat nog bede is.
 
Gebed
 
Zanggroep
O, wolkkolom, U ging ons voor.
een vuurvlam in de tijd.
Met U gaan wij woestijnen door,
met U gaat er geen hoop teloor,
met U zijn wij bereid.
 
Gebed
 
Zanggroep
Zo wacht ons nu de toekomsttijd
een nieuwe horizont.
Zij weet van kracht en kwetsbaarheid.
zij legt, de breekbaarheid ten spijt,
Uw lied in onze mond!
 
Over onze gaven
…OP WEG MET DE ZEGEN.
Zanggroep: liedboek 90a, vers 1, 3, 4 en 6
Zegen


Liturgie Zondag 3 januari om 10.00 uur: livestream

Voorganger: ds. Garbrich Baalbergen

Muziek:         Elly Meijer (orgel en piano)

                       Samengestelde Zanggroep

Welkom

Aanvangslied: Lied 216

Stil gebed en begroeting

In memoriam Yke de Witte

Zanggroep: lied 978:2

Gebed om ontferming

Bemoediging

Zanggroep: Lied 474

Gebed

Schriftlezing: Matteus 1:18-25

Zanggroep: Lied 494:1

Schriftlezing: Matteus 2:1-12

Zanggroep: Lied 494:2

Schriftlezing: Matteus 2:13-23

Zanggroep: Lied 494:3

Verkondiging

Muziek

Zingen: Psalm 47:1 en 3

Gebeden

Toelichting bij de inzameling

Slotlied: Lied 498

Wegzending en zegen

 


Zondagavond, 18.30 uur: livestream
Voorganger: ds. Theo Pieter de Jong uit Ede
Muziek:         Elly Meijer (orgel en piano)
                       Enkele leden van het projectkoor
 
Inleidende orgelspel
Welkom
Zanggroep: Lied 513
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zanggroep: Psalm 72: 1 en 5
 
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 60:1-7
Zanggroep: Psalm 72:6 en 7
Schriftlezing: Matteus 2:1-12
Zanggroep: Psalm 96:3 en 4
Verkondiging
Zanggroep: Lied 515
Gebeden
Zanggroep: Lied 344
Toelichting bij de inzameling van de gaven
Zanggroep: Lied 468
Wegzending en zegen
Uitleidend orgelspel

Icoon Ikbenjong

Ik ben jong

Activiteiten voor alle jongeren: speciaal voor jou!

Lees meer

icoon Inspiratie

Inspiratie

Samen delen, leren en elkaar inspireren vanuit Zijn Liefde.

Lees meer

Icoon Levensloop

Levensloop

Belangrijke gebeurtenissen in verbondenheid met de kerk.

Lees meer

Icoon Diaconie

Diaconie

Zichtbaar zijn en bewust van onze diaconale opdracht

Lees meer

Nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Login kerkbriefmakers

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook