Kerkdienst Online homepage

Kerkbrief homepage

 

blokje teken van leven site

Bericht van de zendingscommissie

Rudi UdjuDe zendingscommissie heeft in het afgelopen jaar dankzij uw bijdragen weer diverse projecten kunnen ondersteunen. Een daarvan is de werkgroep GO-ON. Deze werkgroep heeft tot doel de evangelieverkondiging op Midden- en Oost Java in Indonesië te ondersteunen. Door het bieden van ondersteuning aan pionierende voorgangers en voorgangsters in kleine plaatselijke gemeenten. Dat dit ook in deze bijzondere tijd van corona zijn vruchten afwerpt blijkt uit de verschillende dankbetuigingen die de zendingscommissie heeft ontvangen. Zoals van Ruddy Udju, een voorganger uit Banguwangi, Indonesië. 

Vraag en aanbod van hulp

Vraag en aanbodHebt u tijdelijk behoefte aan financiële of praktische hulp of bent u bereid praktische hulp te verlenen? Uw diakenen proberen u zo goed mogelijk te helpen en vraag en aanbod van hulp zo goed mogelijk voor u bij elkaar te brengen.In deze Corona tijd kunnen wij u bv. ook helpen de kerkdiensten online te volgen.

Niet zingen tijdens de kerkdienst

ssstOp 13 januari ontvingen we als moderamen van de PKN het bericht dat het moderamen van de generale synode de kerkelijke gemeenten dringend adviseert om tijdens de kerkdienst niet te zingen, ook niet met een klein aantal personen. Ook het bespelen van blaasinstrumenten wordt afgeraden.

Deel je leven - Teus Hubert

Deel je leven 47 Teus Hubert 2Om bij het jaarthema 'Deel je leven' aan te sluiten, kunt u om de paar weken een interview met een kerklid lezen. Daarin zal hij of zij ingaan op (geloofs)vragen. Zo hopen we de samenhang binnen de gemeente te bevorderen. Deze week is het de beurt aan:

Teus Hubert (75 jaar)

Eenheidszondag 2021

hand 1917895 640Van 17 t/m 24 januari 2021 wordt wereldwijd de jaarlijkse Week van Gebed voor Eenheid gevierd. In Bennekom hebben we de traditie dat we op de eerste zondag van die week Eenheidszondag vieren in de Brinkstraatkerk. De Raad van Kerken Bennekom vraagt dan of de pastores van de vier geloofsgemeenschappen die deelnemen in die raad, de viering willen vormgeven. Zo kunnen we de eenheid ervaren in een dienst waarin kenmerkende elementen zijn opgenomen van de Hervormde Gemeente wijk Oost, de Gereformeerde Kerk, de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina en de Vrijzinnigen Bennekom.

Dit jaar is de Eenheidszondag dus op 17 januari. Ook dan hebben we nog te maken met strenge coronaregels. Die hebben ervoor gezorgd dat de opzet van de dienst op deze Eenheidszondag moet worden aangepast. Traditiegetrouw wordt de dienst wel in de Brinkstraatkerk gehouden, maar helaas moet de kerk leeg blijven. De dienst is alleen online te volgen of terug te zien op https://kerkdienstgemist.nl/stations/251; aanvang: 10.00 uur.

Icoon Ikbenjong

Ik ben jong

Activiteiten voor alle jongeren: speciaal voor jou!

Lees meer

icoon Inspiratie

Inspiratie

Samen delen, leren en elkaar inspireren vanuit Zijn Liefde.

Lees meer

Icoon Levensloop

Levensloop

Belangrijke gebeurtenissen in verbondenheid met de kerk.

Lees meer

Icoon Diaconie

Diaconie

Zichtbaar zijn en bewust van onze diaconale opdracht

Lees meer

Login kerkbriefmakers

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook