Vacature kerkelijk werker

brinkstraatkerk2019De Gereformeerde Kerk Bennekom zoekt een kerkelijk werker (0,3 FTE) voor versterking van het pastorale werk in de gemeente.

Wat ga je doen als kerkelijk werker?

We zijn als gemeente zeer actief in het pastoraal werk. Hieraan wordt invulling gegeven vanuit een tweetal pastorale raden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. In elk van deze raden werkt één van onze beide wijkpredikanten samen met een team van ouderlingen en pastoraal bezoekers, waaronder een team van seniorenbezoekers. Ter ondersteuning van onze predikant in wijk Zuid en het team van de Pastorale Raad Zuid zijn we op zoek naar een kerkelijk werker.

 

Als kerkelijk werker ga je aan de slag met het ouderenpastoraat. Op dit vlak  gaat de kerkelijk werker onze predikant ondersteunen. Een aantal taken zijn:

 • Het brengen van pastorale bezoeken aan de senioren 80+ thuis en in de tehuizen en zorgcentra;
 • Het verzorgen van pastoraat rondom levenseinde en de begeleiding van uitvaartdiensten van senioren 80+;
 • Een aantal keer per jaar een aandeel hebben en/of voorgaan in de zondagse eredienst, eventueel in samenwerking en overleg met de predikant;
 • Het deelnemen aan voor het werk relevant overleg in afstemming met de voorzitter van de pastorale raad Zuid en de predikant.

Wat ben je en wat verwachten we van je?
Je bent een proactieve kerkelijk werker aan wie de kerkenraad een deel van de pastorale zorg met een gerust hart kan toevertrouwen. Een professional met diepgang. We zoeken iemand die:

 • Vanuit zijn/haar persoonlijke geloof in God de Bijbelse boodschap overtuigend, blijmoedig, verdiepend en gedragen door de Geest met passie wil uitdragen;
 • Voor wie het verlossende werk van Jezus als Gods Zoon een centrale plaats inneemt in het persoonlijke geloof;
 • Die verbinding kan leggen met de veelkleurige stromingen, die ook bij de ouderen in onze gemeente aanwezig zijn;
 • Een warm hart heeft voor iedereen die op haar/zijn weg komt;
 • Zelfstandig kan werken en een flexibele instelling heeft;
 • Zich betrokken weet bij en actief deelneemt aan onze kerkelijke gemeente;
 • Over goede communicatieve vaardigheden beschikt en bereid is constructief samen te werken met de predikant, met ambtsdragers en andere betrokken vrijwilligers;
 • Staat ingeschreven (of bereid is zich in te schrijven) in het register van kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk in Nederland;
 • Een flexibele instelling en beschikbaarheid heeft (verschillende dagdelen per week);
 • Woonachtig is op werkbare afstand van Bennekom.

Wat is je opleiding en ervaring?

 • Je hebt minstens een door de PKN erkende Hbo-opleiding theologie voltooid;
 • Je hebt affiniteit en ervaring met pastoraat, waaronder ouderen- en crisispastoraat;
 • Je staat open voor nieuwe ideeën over (ouderen)pastoraat in de toekomst;
 • Het hebben van een preekconsent wordt gezien als een pré.

Wat bieden we?

 • Grote mate van zelfstandigheid;
 • Een betrokken gemeente en actief pastoraal team om mee samen te werken;
 • Een tijdelijke aanstelling voor de periode van 4 jaar met een proeftijd van 3 maanden. Ingangsdatum in overleg, bij voorkeur rond 1 oktober 2021;
 • Een dienstverband van 0,3 FTE in schaal 9 van de Protestantse kerk in Nederland;
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO van de Protestantse Kerk in Nederland.

Wie zijn wij?
Allereerst een Gereformeerde Kerk gelegen in Bennekom: een gezellig dorp tussen Ede en Wageningen in, met ongeveer 16.000 inwoners. Bennekom ligt centraal in Nederland en is goed bereikbaar, zowel met het OV als met eigen vervoer. Het Intercitystation Ede-Wageningen ligt op 3 km van het centrum. Hetzelfde geldt voor de op- en afrit van de A12. In Bennekom is het plezierig wonen, wellicht dat daarom een behoorlijk deel van de bevolking op leeftijd is. De sociaaleconomische positie in Bennekom is sterker dan gemiddeld in Nederland. Veel van haar inwoners zijn kerkelijk betrokken.

 

Als gemeente van de Brinkstraatkerk ontmoeten wij elkaar vanuit ons geloof in God. Het hart van onze missie is:

Samen vieren, samen geloven, samen doen
Als Brinkstraatkerk houden we met alle generaties het geloof levend en ervaren we Gods liefde. Dit doen we in eigentijdse vieringen, zodat we naar het voorbeeld van zijn zoon Jezus Christus, geïnspireerd door de Geest, die liefde met hoofd, hart en handen dienstbaar kunnen maken voor de wereld.

Toelichting
De Brinkstraatkerk is een Gereformeerde Kerk. Op verschillende terreinen zijn wij middels een federatie met de Hervormde Gemeente samen onderweg als Protestantse Kerk, o.a. met jeugdwerk, diaconie en kerkblad. Een fusie is momenteel niet in het stadium van concrete plannen, maar we hechten aan de onderlinge samenwerking. Dat geldt voor de breedte van de Protestantse Kerk, alsook in de samenwerking binnen de plaatselijke Raad van Kerken. 

De volle breedte en rijkdom van de Protestantse Kerk kom je ook tegen in onze gemeente. Wij zijn een geloofsgemeenschap waar kinderen deelnemen aan de Avondmaalsvieringen, kerkleden van hetzelfde geslacht hun huwelijk kunnen laten inzegenen en hun kinderen gedoopt worden.

In de kerkdiensten zijn alle leeftijden aanwezig. We zijn dankbaar voor een flinke groep kinderen in de basisschoolleeftijd, maar onze twintigers en dertigers zijn met (te) weinig. Daarnaast kent onze gemeente een grote groep betrokken ouderen. Onze uitdaging is hoe we in de toekomst Brinkstraatkerk willen zijn (kerk 2025), zowel ‘naar binnen’ als ‘naar buiten’. Dat zijn we volop aan het verkennen! 

In onze geloofsbeleving is de dienst op zondag een belangrijke pijler met als leidraad ‘verbindend vieren met alle generaties’. De diensten kennen een gevarieerd karakter: eigentijds op jongeren gericht, met oog voor waardevolle bouwstenen uit de traditie en een gedegen exegese. De liturgie geven we eigentijds vorm (met thema, gekozen Bijbeltekst, exegese, liederen, gebruik van beelden en interactieve elementen) met als doel de boodschap van het Evangelie naar het leven van nu te vertalen. We maken dan ook dankbaar gebruik van moderne media alsook diverse liedbundels. We zingen voornamelijk uit het Nieuwe Liedboek en de bundel Hemelhoog, zo nodig aangevuld met andere bij het thema van de dienst passende liederen. Op zondagmorgen komen wij samen om 10 uur in de Brinkstraatkerk. Eenmaal per maand is er om 11 uur een afzonderlijke NextGen-dienst in De Brink, door en voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Deze vieringen zijn in samenwerking met de Hervormde Gemeente (wijk Oost). Datzelfde geldt voor de avonddiensten. Deze vinden om de week om 18.30 uur plaats, afwisselend in de Brinkstraatkerk of de Oude Kerk.

Zoals gezegd kent onze gemeente een groeiende groep zeer betrokken ouderen. Binnen het pastoraat vormt dit een bijzonder aandachtpunt. Nadenken over hoe je als kerk toekomstgericht bezig bent, vraagt ook om bezinning in het omzien naar elkaar. Dat geldt voor het pastoraat in het algemeen, en in het bijzonder voor onze groep ouderen. Binnen de afzonderlijke wijkteams wordt aan het omzien naar elkaar vormgegeven door betrokken contactpersonen, pastoraal bezoekers, de pastorale ouderlingen en de predikant.

Wie zoeken wij?
Onze gemeente telt per 1 januari van dit jaar 1.647 leden. Het pastorale omzien naar elkaar wordt ondersteund door een tweetal pastorale raden. Deze zijn geografisch verdeeld in de wijken Noord en Zuid. Iedere wijk valt onder het aandachtsveld van één van de beide predikanten. De predikant van de pastorale raad Zuid heeft een aanstelling van 0,8 fte. Voor deze pastorale raad zoeken wij ter versterking een kerkelijk werker met als voornaamste aandachtsveld het ouderenpastoraat 80+. Daarnaast is er een grote kerkenraad die 4x per jaar vergadert en een kleine kerkenraad die maandelijks bijeenkomt. Deze is samengesteld uit leden van de grote kerkenraad. De kleine kerkenraad en het moderamen zijn belast met de dagelijkse leiding van de kerk. In onze gemeente is een groot aantal vrijwilligers (circa 345) actief op allerlei gebied en in allerlei taakgroepen en commissies.

Procedure
Mail je sollicitatiebrief, met CV, vóór 8 juli a.s. naar de sollicitatiecommissie via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de voorzitter van de Pastorale Raad Zuid van de Brinkstraatkerk: Bart Erik van Uffelen (06-52063730).

Bij het benoemen van een kerkelijk werker in het ambt maakt bekendmaking bij de gemeente van een voorlopige benoeming – en het behandelen van eventuele vanuit de gemeente kenbaar gemaakte bezwaren – deel uit van de procedure (ord. 3-6-6 en 3-6-7). Tevens zal voorafgaand aan de benoeming gevraagd worden om een VOG te overleggen.

Nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook