Stille zaterdag

Liturgie Stille Zaterdag

Voorganger: ds. Anne Verbaan – van den Heuvel
Organist & pianist: Dik Sipma
Jongeren van de eethuiscatechese

 

Uitleg bij deze dienst:
Het begin van de dienst is een voortzetting van gisteravond.
De kerk is schaars verlicht, de kaars blijft gedoofd.
Het orgel zwijgt.
Wij gedenken dat de Heer in het dodenrijk is neergedaald

In de dienst vieren we het begin van Pasen.
Het orgel klinkt
De kaars wordt aangestoken.

 Geen orgelspel voor de dienst

Stille Zaterdag
De wereld draait nog steeds door,
maar toch is alles anders.
Eerst stonden we daar met palmtakken te juichen,
nu staan we hier met lege handen,
nu houdt de wereld haar adem in
en trekt verdriet, sprakeloosheid en leegte
een mantel om ons heen.
Misschien is het af en toe wel nodig:
om stil te staan,
om toe te geven:
dat ‘er geen woorden voor zijn’,
dat ook wij ons ‘on-machtig’ voelen.
En als we de stilte,
in ons stille aanwezig en waakzaam zijn,
écht stilte laten zijn,
kan het misschien gebeuren
dat die stilte als een vruchtbare bodem wordt
waaruit nieuwe hoop, een nieuw begin kan bloeien.
Dan loert de hoop al stilletjes om de hoek,
ook al is ze nog niet volledig te (be)grijpen…

Stil gebed

Gebed voor de Stille Zaterdag

We luisteren naar Stef Bos 'Door de wind'

Voorganger:
Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?

Gemeente:
Om niet te vergeten wie wij zijn, om te geloven dat wij mensen van God zijn,
geroepen uit de duisternis in het licht.

Voorganger:
Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?

Gemeente:
Dit is de nacht waarin God de boeien van de dood heeft verbroken door Jezus de Messias uit de doden op te wekken.

Het orgel klinkt

Zingen: Lied 601: 1 en 3

Het Licht wordt binnengedragen

Het licht van Christus
die in heerlijkheid verrezen is,
moge de duisternis
uit ons leven verdrijven.

De nacht is voorbijgegaan,
de dag is aangebroken:
de zon der gerechtigheid
gaat over ons op.

we luisteren naar Lied 598

Lezing: Genesis 1: 1- 5 (Floris)

Zingen: Lied 600: 1 en 2

Lezing: Exodus 15: 1-6 en 21 (Floris)

Zingen: Lied 600: 3 en 4

Enkele gedachte bij deze nacht

“Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en het graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.”Johannes 19: 42

Gebeden en Onze Vader

Doop gedachtenis
wisseling van antependia

Allen gaan staan

Voorganger

Water wordt in het doopvont geschonken
en jongeren lopen er langs.......

Zingen: Hemelhoog 202: 3 en 4

Paasevangelie
Lezen: Johannes 20: 1-8

De gemeente gaat staan

Paasgroet klinkt....
De Heer is waarlijk opgestaan.
De Heer is waarlijk opgestaan.
De Heer is waarlijk opgestaan.

Zingen: Lied 630: 1 en 4

Zegen,
gezamenlijk uitgesproken Amen

Orgelspel

We lopen de kerk uit als u wilt langs het doopvont en we nemen het licht mee naar huis...

Nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook