De toekomst van het pastoraat in de Brinkstraatkerk

pastoraatIn de afgelopen periode is op allerlei manieren gesproken over het pastoraat in onze kerk. Daarbij zijn ook lijnen uitgezet hoe we dat in de toekomst vorm willen geven. We hebben gemerkt dat dat de nodige vragen oproept. Zodoende een korte uitleg, aan de hand van drie thema’s.

 

A. Wijk Noord en wijk Zuid.
Om het pastoraat goed vorm te kunnen geven maken we gebruik van twee wijken: Noord en Zuid (in het verleden zelfs drie; Noord, Midden en Zuid). Beide wijken hebben een eigen predikant, een eigen pastorale raad, eigen secties en ook wel een eigen gegroeide manier van werken. Toch zijn in de afgelopen tijd de verschillen tussen de wijken kleiner geworden. Beide wijken zijn meer gaan samenwerken, om zo de eenheid van de gemeente te benadrukken. Dat zien we bv. doordat het pastoraat in BijEén gebundeld wordt en doordat initiatieven van de ene wijk door de andere wijk overgenomen worden. Het zou goed kunnen dat die samenwerking de komende tijd verder geïntensiveerd wordt. Toch willen we graag twee wijken houden, die in de toekomst mogelijk aangestuurd worden door één Pastorale Raad. Dat biedt namelijk betere kansen elkaar in het oog te houden en zoveel mogelijk gemeenteleden mee te laten doen in het omzien naar elkaar.

B. Wijkpastoraat en doelgroepenpastoraat
Tegelijk zien we dat veel leden van onze gemeente niet zoveel gevoel hebben bij de wijk/sectie waarin ze leven. Zij hebben niet zoveel behoefte aan bezoek van de wijkouderling of pastoraal medewerker, en doen niet mee aan wijkavonden of wijkactiviteiten. Dat wil niet zeggen, dat zij niet bij de kerk betrokken zijn. Zij zoeken liever ontmoetingsmomenten met mensen uit eigen levensfase of specifieke doelgroep. Om die mensen toch te bereiken én aan elkaar én aan de gemeente te verbinden willen we meer ruimte maken voor het zgn. doelgroepenpastoraat. Op dit moment zien we, zwart-wit gezegd, dat in de categorie 50+ meer behoefte is aan individueel wijkpastoraat en bij 50- meer verlangen is naar doelgroepenpastoraat. Omdat we als Brinkstraatkerk graag kerk willen zijn voor alle generaties zetten we in de toekomst op beide vormen in. Het is dus niet het één of het ander, het is het allebei. Het vertrouwde wijkpastoraat zal zeker blijven bestaan, maar daarnaast ontwikkelen we nieuwe vormen van verbinding tussen groepen gemeenteleden en generaties.

C. Pastoraat: een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Om dat goed te kunnen vormgeven hebben we veel menskracht nodig. Op de laatst gehouden gemeentevergadering werden we positief verrast door de respons uit de gemeente. Willen we een levendige gemeente zijn, zullen we allemaal ons steentje moeten bijdragen. Pastoraat is dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin we allemaal een opdracht hebben ‘om te zien naar elkaar’. Wij hopen dat u daar in meedoet en ook een actieve rol op u wilt nemen!

De kerkenraad

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook