Teus Hubert

Teus Hubert

Om bij het jaarthema ‘Deel je leven’ aan te sluiten, kunt u om de paar weken een interview met een kerklid lezen. Daarin zal hij of zij ingaan op (geloofs)vragen. Zo hopen we de samenhang binnen de gemeente te bevorderen. Deze week is het de beurt aan: Teus Hubert (75 jaar)

Lid van de Brinkstraatkerk sinds mei 1983

Ik zit in de Brinkstraatkerk omdat Ik mij hier sinds onze komst in Bennekom in 1983 thuis voel. Ben hier ook in verschillende functies actief geweest en ook die bijeenkomsten verliepen altijd in een prettige sfeer.

Dit is voor mij de kern van het christelijk geloof: Nog steeds zoals ik het vroeger heb geleerd: God liefhebben met geheel je verstand en heel je hart en je naaste als jezelf. Geen eenvoudige opgave waarbij je regelmatig in de fout gaat. Maar gelukkig mag je van God altijd weer opnieuw beginnen. Wel heeft in de loop der jaren het tweede gedeelte over je naaste een meer betekenis voor mij gekregen. Het geluk van anderen, hier en wereldwijd is ook sterk afhankelijk van ons gedrag.

Mijn favoriete bijbeltekst is: Niet een enkele tekst maar een tekst gedeelte en wel Deuteronomium 30:11-20. In de NBG vertaling van 1951 staat hierboven: “de beslissende keuze”. Israël wordt voorgehouden zich aan het hierboven genoemde gebod (God liefhebben…) te houden. Maar ook wordt duidelijk gemaakt wat er gebeurt als dit niet wordt gedaan. De Bijbel staat er vol voor. Maar dit gold niet alleen voor de Israëlieten, het geldt heden ten dage ook voor ons.

Dit is wat de kerk voor mij betekent: Een plek waar we samen komen en een gemeenschap kunnen vormen om elkaar te sterken in het geloof. Want geloven in je ééntje is niet zo gemakkelijk als het lijkt.

In mijn vrije tijd houd ik me graag bezig met Koken, vogels kijken, de maan fotograferen en Hebreeuws. Dat laatste heb ik in een driejarige cursus bij “Hebreeuws in de Vallei” geleerd en nu zit ik al een aantal jaren op een leesgroep hiervan om het bij te houden. In de wintermaanden komen we regelmatig bijeen om met elkaar van te voren bestudeerde bijbelgedeelten te lezen.

Mooiste plekje van Bennekom is: De Kraats met in haar naaste omgeving het Valleikanaal. Ook schitterend om vogels te kijken.

Dit wil ik graag meegeven aan de gemeenteleden: Laten we een verdraagzame gemeente blijven. Er is niet één waarheid en dat hoeft ook niet als we maar respectvol met elkaar blijven omgaan.

Ruimte voor overige opmerkingen: Wij mogen ons als Brinkstraatkerk gelukkig prijzen met twee van die fantastische predikanten die er telkens in slagen om ons in deze coronatijd toch zoveel mogelijk {digitaal) bij de kerk te betrekken. Tot aan digitaal koffiedrinken toe. Grote waardering hiervoor.

Ik draag het (estafette)stokje over aan: Lourens Lutgendorff