Daan de Vries

Daan de Vries

Om bij het jaarthema ‘Deel je leven’ aan te sluiten, kunt u om de paar weken een interview met een kerklid lezen. Daarin zal hij of zij ingaan op (geloofs)vragen. Zo hopen we de samenhang binnen de gemeente te bevorderen. Deze week is het de beurt aan Daan de Vries (85)

Lid van de Brinkstraatkerk sinds plm 1975

Ik zit in de Brinkstraatkerk omdat Dat speelt voor mij niet zo. Ik ben dáár waar ik een bijdrage kan leveren aan de klinkende kant van de viering. Wél voel ik mij verbonden met de PKN-gemeente van ons dorp.

Dit is voor mij de kern van het christelijk geloof: In elk geval niet (meer) het klassiek gereformeerd belijden. Daarin speelt hetgeen Jezus leerde een merkwaardig kleine rol. Een van de belangrijkste kernen voor mij: “Meer dan het gewone”.

Mijn favoriete bijbeltekst is: Dat wisselt nogal. Voor het moment zijn dat eigenlijk twee teksten: Mattheus 5: 46-48 “Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? … Wees dus volmaakt…” En daarnaast: 1 Korintiërs 12: 3b: “… niemand kan ooit zeggen ‘Jezus is de Heer’ behalve door toedoen van de Heilige Geest.” Beide teksten gaan over ruimte die je krijgt als je die geeft. Geen zekerheden die je hebt, maar een weg om te gaan.

Dit is wat de kerk voor mij betekent: Dat wisselt nogal. Voor het moment zijn dat eigenlijk twee teksten: Mattheus 5: 46-48 “Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? … Wees dus volmaakt…” En daarnaast: 1 Korintiërs 12: 3b: “… niemand kan ooit zeggen ‘Jezus is de Heer’ behalve door toedoen van de Heilige Geest.” Beide teksten gaan over ruimte die je krijgt als je die geeft. Geen zekerheden die je hebt, maar een weg om te gaan.

In mijn vrije tijd houd ik me graag bezig met In mijn vrije tijd – al jaren pensionado – houd ik mij graag bezig met: het zal niemand verbazen dat muziek maken belangrijk is. Lezen, praten met mensen, samen zijn met mijn lieve partner… Mijn kinderen bezoeken, fietsen.

Mooiste plekje van Bennekom is: Ik fiets graag aan de overkant van de Willem Dreeslaan. Wat een heerlijk dorp is dit toch!

Dit wil ik graag meegeven aan de gemeenteleden: Laten we de schatten van de christelijke cultuur (bijv. het kerklied) niet door de waan van de dag – een soort christelijk populisme – laten ondersneeuwen. Dan doen we onszelf zeer te kort.

Ruimte voor overige opmerkingen: Het predikantenmonopolie in de vieringen is vanuit de eerste christelijke gemeenten nooit de bedoeling geweest en niet meer van deze tijd. Er zijn zoveel meer mensen die vanuit hun geloven iets te zeggen hebben, die zouden in de vieringen tot hun recht mogen komen. Dat biedt wat meer perspectieven en werkt mijns inziens verrijkend en verbindend.