In de gang bij de Brinkstraatkerk hangt een Tuzkeez. Deze is in april 2018 tijdens een kerkdienst overhandigd aan de Brinkstraatkerk als dank voor de ondersteuning die onze kerk geeft aan de Steppennomaden van Mongolië.

Achtergrond
Dit soort wandkleden wordt gemaakt door vrouwen binnen nomadische gemeenschappen in het afgelegen, voornamelijk Kazachse, gebied van West-Mongolië. Deze kleden zijn zeer traditionele uitingen van vakmanschap en worden gemaakt ter ere van een geboorte, huwelijk of speciale gebeurtenis. De Tuzkeez wordt achter bedden of ander meubilair aan de muren van de gers (traditionele vilten zomerbehuizing van de steppenomaden) gehangen.
Dit specifieke kleed is een familiestuk van de moeder van Lena Khazidolda, een traditionele Steppennomade.

Symboliek
De Kazachen staan bekend om hun gebruik van prachtige patronen en levendige kleuren. Dit is goed terug te zien in dit wandkleed. Daarnaast zit er veel symboliek in deze wandkleden, waarbij vormen, kleuren en patronen verschillende betekenis hebben. De cirkels in de Tuzkeez staan symbool voor de ger (zomertent)waar de mannen links slapen en de vrouwen rechts, terwijl de vierkanten de winterbehuizing voorstellen. De uilsymbolen verwijzen naar waakzaamheid en bescherming tegen gevaar. De bloemsymbolen benadrukken eenheid, ontwikkeling en onderlinge verbinding. Ook verwijzen bloemen naar vruchtbaarheid, eeuwige vernieuwing en heropleving van het leven. De onafgewerkte de onderkant geeft aan dat het leven door blijft gaan.

Verdwijnend vakmanschap
De randen van de wandkleden zijn gemaakt op een trapnaaimachine. Het binnenpatroon is met de hand geborduurd. Het duurt meer dan 100 uur om één wandkleed te maken. De meeste vrouwen zullen er in hun leven slechts 3 tot 6 maken. Het vervaardigen van wandkleden is een verdwijnende kunstvorm, omdat jonge vrouwen minder geïnteresseerd zijn in het leren maken van tuzkeez. De overgebleven wandkleden worden daardoor steeds zeldzamer.

Wilt u meer weten of wilt u de steppenomaden verder ondersteunen? Neem dan gerust contact op of bezoek onze website.

www.steppenomadenmongolie.nl
Griftdijk Zuid 91, Lent
Telefoon 0630008096

Bij de foto: April 2018: Lena Khazidolda (foto rechts) overhandigt het wandkleed aan ds. Agnes Gilles als blijk van dank aan de gemeente van de Brinkstraatkerk, waarbij Astrid van der Looij (Stichting Steppenomaden) een toelichting geeft.