Orgel en organisten

Het orgel

In 1982 werd het toenmalige orgel vervangen door een prachtig mechanisch instrument gebouwd door de Utrechtse orgelfirma Fama en Raadgever.  De bouw kwam tot stand onder adviseurschap van Johan van Dommele, toentertijd organist van de Eusebiuskerk in Arnhem. Hij was voor 1960 enkele jaren organist van onze kerk. Op 3 juli 1982 werd het orgel, onder grote belangstelling, overgedragen aan de  kerkenraad en door de adviseur gedemonstreerd met aansluitend een bespeling.

Enkele gegevens over het orgel                                                                                              

Het instrument heeft 25 zelfstandige stemmen verdeeld over 2 manualen: hoofdwerk en bovenwerk  en pedaal. De registers van het bovenwerk bevinden zich in een zwelkast die d.m.v. een zweltrede kan worden gesloten en geopend. De registers van beide manualen kunnen via voettreden worden gekoppeld aan de pedaalstemmen. Een bijzonderheid is de aanwezigheid van een 3e manuaal waarop alle manuaalstemmen gezamenlijk tot klinken kunnen worden gebracht: een handig en nuttig hulpmiddel voor organisten. Het  orgel heeft voldoende draagkracht en voldoet uitstekend als leidinggevend instrument bij de gemeentezang en is bij uitstek geschikt voor de orgelliteratuur uit de barok.

De vaste organisten, die met veel plezier dit orgel bespelen zijn:                                                                 

Elly Meijer, Dik Sipma, Jan Broekhuis