College van Kerkrentmeesters (CvK)

Taakomschrijving

In de Plaatselijke Regeling van onze kerk staat omschreven wat de taak van het CvK is. Die taakomschrijving begint zo:
“Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak: het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente…”

Wat houdt dat concreet in?

In de eerste plaats staat er dat het CvK zijn werk doet in overleg met de kerkenraad en dat de verantwoordelijkheid uiteindelijk ligt bij de (kleine)kerkenraad. Dat scheppen en onderhouden van die voorwaarden doen we dus niet zomaar op eigen houtje, maar gelukkig hebben we wel een grote mate van zelfstandigheid.
We houden ons dus bezig met materiële en financiële zaken. Weliswaar denk je bij een kerk eerder aan geestelijke zaken, maar om als kerk goed te kunnen functioneren heb je mensen en gebouwen nodig. En die kosten geld.

Materieel

Net als de huizen waarin we wonen moeten het kerkgebouw en De Brink onderhouden, verwarmd en verlicht worden. Dus is er een contract met de schilder, wordt het dak gerepareerd als er een lekkage is, is er veel aandacht voor duurzaamheid om de energielasten te verminderen en het milieu te sparen, moeten de verwarmingsketels onderhouden worden en moet er nagedacht worden over vervanging ervan, enz., enz.
En als we dan in die goed onderhouden kerk zitten, moeten de geluidsinstallatie en de ringleiding het goed doen, moet de beamer een duidelijk beeld weergeven en moeten de mensen thuis via kerktelefoon en kerk-tv de dienst ook goed kunnen volgen. Bovendien moeten de muziekinstrumenten goed klinken: het orgel, de piano en al die andere instrumenten die we in de kerk gebruiken. En als we het hier hebben over het beheer van gebouwen, goederen, apparatuur en instrumenten, dan hebben we het ook over mensen: predikanten, kosters, medewerkers in De Brink, organisten, het beamteam en nog andere vrijwilligers. Daarom behoort het  personeelsbeleid en het zorg dragen voor arbeidsrechtelijke aangelegenheden ook tot de taken van het CvK.
Daarbij is het natuurlijk erg belangrijk dat personen en zaken goed verzekerd zijn.
En, zoals gezegd, dat alles kost geld.

Financieel

Een voor de hand liggende taak van het CvK is dan ook het zorg dragen voor de geldwerving. De belangrijkste bron van inkomsten is de jaarlijkse actie Kerkbalans in januari. Met behulp van veel vrijwilligers vragen we dan weer aan alle gemeenteleden om een financiële bijdrage voor dat jaar, om zo het functioneren van de kerk mogelijk te blijven maken.
De penningmeester en financieel administrateur zorgen ervoor dat alle inkomsten en uitgaven nauwkeurig bijgehouden worden. Voor ieder komend jaar maken ze een begroting en voor elk afgelopen jaar stellen ze de Jaarrekening op. En ook tussentijds verschijnt er een financieel overzicht, n.l. per 30 juni en per 30 september. Zo wordt verantwoording afgelegd aan de kerkenraad en aan alle gemeenteleden.
De controlecommissie, bestaande uit drie gemeenteleden, beoordeelt jaarlijks of het financieel beleid correct is uitgevoerd.

Samenstelling en taakverdeling

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit kerkrentmeesters en ouderling-kerkrentmeesters. Deze laatsten zijn vrijgesteld van pastorale zorg in de gemeente. Wel doen ze volgens rooster dienst als ouderling in de zondagse eredienst.
Het college bestaat uit de volgende gemeenteleden:

Hugo Vos       Voorzitter
Lid Moderamen
Lid Kleine Kerkenraad
 
   OK        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Matthijs Willeboer

Secretaris 
Lid Kleine Kerkenraad
Afgevaardigde naar de
Exploitatiecommissie BijEén 

OK Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Martijn Weenink   

Penningmeester
Lid Kleine Kerkenraad
Contactpersoon Koffieontmoetingen
Plaatsvervangend voorzitter

    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Geurt van de Zandschulp    Verzekeringen 
Contactpersoon Reproteam
Plaatsvervangend secretaris
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mirjam Weenink - Wildekamp

 

Personeelszaken, Scipio App
Beheer kerk, De Brink

  OK    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Stefan van Dijk   Audio-visie     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Reindert Westeneng

Bert Roseboom

  Onderhoud kerk, De Brink    

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

OK = Ouderling-Kerkrentmeester
K = Kerkrentmeester

 

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook