Bericht werkgroep Zending

Bericht werkgroep Zending

Wij kijken met dankbaarheid terug op de kerkdienst van 29 januari waar wij als zendingscommissie een bijdrage aan mochten verlenen. En natuurlijk Trees Smit die heeft vertelt over Go-On. Go-On is een zelfstandige werkgroep onder Stichting ORA zending en dienstverlening, die zich richt op de evangelieverkondiging in Indonesië door middel van ondersteuning aan plaatselijke voorgangers. Via deze weg willen wij namens Trees onze grote dank uitbrengen voor de mooie opbrengst die de collecte voor Go-On heeft opgeleverd.