De werkgroep liturgie zoekt:

Ouderling/ voorzitter liturgiecommissie

Je hebt affiniteit met liturgie, kerkmuziek en organisatie van erediensten

De werkzaamheden:

  • Voorzitten en voorbereiden van de vergaderingen liturgiecommissie/werkgroep vieringen
  • Overleg met de predikanten en met kerkmusici.
  • Contacten onderhouden met andere geledingen over aan vieringen gerelateerde zaken
  • Lid van de kleine kerkenraad
  • Lid van de Grote Kerkenraad
  • Ouderling van dienst in zondagse eredienst, bij toerbeurt

Starten: september 2023

Belangstelling?

Doet u mee of staat u open voor een gesprek dan kunt u dat mailen naar wervingscommissie@brinkstraatkerk.nl

Meer inhoudelijke informatie?

naam:   Job de Kleuver
e-mail:  job.de.kleuver@xs4all.nl