De Diaconie zoekt:

een diaken

De werkzaamheden:

  • lid Sociale Diaconie, taakverdeling nader in te vullen
  • speciaal aandachtsgebied: voedselbank
  • volgens rooster periodiek collecteren

Starten: september 2023

Meer informatie?

naam:   secretaris Diaconie
e-mail:  diaconie@brinkstraatkerk.nl