De Diaconie zoekt:

Een diaken / 2e scriba

De werkzaamheden:

  • lid Grote en Kleine Kerkenraad, Moderamen, Federatieraad
  • ondersteunt scriba Kerkenraad
  • verzorgt verslag kerkenraadsvergaderingen in Bij-Eén
  • voert jaarlijks introductiegesprek met nieuwe ambtsdragers
  • lid organisatieteam Heilig Avondmaal
  • volgens rooster periodiek collecteren

Starten: september 2023

Meer informatie?

naam:   secretaris Diaconie
e-mail:  diaconie@brinkstraatkerk.nl