Zendingscommissie

Visie
Zending is het wereldwijd delen van geloof, hoop en liefde. Het bestaat uit drie pijlers : toegankelijk maken van het evangelie, opbouw van geloofsgemeenschappen en het tot stand brengen van verzoening en vrede. Voorbeelden hiervan zijn : theologisch onderwijs, training, gemeenschapsopbouw en dialoog tussen godsdiensten. Trefwoorden hierbij zijn : leren van elkaar, dialoog en samenwerking.

Werkwijze
Organiseren en uitvoeren van de inzameling van de zendingsbijdragen;
ondersteunen van zendingsprojecten in overleg met Kerk in Actie;
houden van een gezamenlijke Pinkstercollecte met de Hervormde Gemeente
communicatie met de gemeente over uitgevoerde zendingsactiviteiten o.a. via Bij-Eén;
stimuleren en ondersteunen van zendingsactiviteiten door gemeenteleden;
inzameling, sortering en transport van postzegels, ansicht- en zelfgemaakte kaarten voor zendingsprojecten van Kerk in Actie/GZB.

Beleid
Qua werkgebied licht het accent op landen waar christenvervolgingen zijn. Verder richten we ons op de actualiteit. Dit met name in landen in Afrika en Azië waar kerken nog sterk in ontwikkeling zijn.
De focus bij de projecten ligt op theologisch onderwijs, gemeenteopbouw, bijdragen aan vrouwen en jongeren en dialoog tussen de verschillende godsdiensten.

Samenstelling zendingscommissie
Christiaan de Nooij, voorzitter
Lia Bouter, secretaris
Dick Bootsman, penningmeester

 

Jaarverslag zending

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook