Kerk 2025 - Update

Stand van zaken Kerk 2025: wat gebeurt er en waar staan we nu?

Op 9 december 2020 werd er een gemeenteavond van de Brinkstraatkerk gehouden met als onderwerp “Kerk 2025”. De avond werd bijgewoond door een groot (digitaal) publiek. Uit de vele reacties bleek dat dit onderwerp bij velen leeft. Kerk 2025 werd op deze avond gepresenteerd middels een drietal korte thema’s: ‘samen vieren (1); samen geloven (2) en samen doen (3)’ . Van de mogelijkheid om op de stellingen te reageren is door het publiek flink gebruik gemaakt.

Daarna lijkt het stil geworden en kunnen er vanuit de korte verslagen van de kerkenraad acties worden gevolgd. Maar er zijn ontwikkelingen op velerlei gebied aan de gang. Meerdere werkgroepen zijn inmiddels aan de slag met diverse deelaspecten. Wij willen u graag hiervan op de hoogte brengen.

Even voorstellen

Anne Stelma RibberinkHet is bijna zover: zondag 17 oktober mag ik mijn eerste stappen zetten als seniorenpastor in de gemeente. Ik kijk er naar uit! Graag wil ik me op deze wijze alvast aan u voorstellen. Mijn naam is Anne Stelma – Ribberink. Ik ben 29 jaar jong, werd geboren in Zwolle en ik woon nu in Rhenen. Ik ben getrouwd met Jelle. Hij is geboren en getogen in Rijswijk (ZH). Na een periode samen in Rijswijk te hebben gewoond, verhuisden we deze zomer ‘terug’ naar de Utrechtse Heuvelrug, waar ik eerder lange tijd gewoond heb. Mijn familie, die op de Veluwe woont, is zo een stuk dichterbij en de bossen liggen om de hoek. Voor mij voelt dit als thuiskomen! Ik kan erg genieten van de natuur en maak graag tijd voor een wandeling.

Expositie Credo, geloven op scherp

Schermopname 11Van harte nodigen wij u uit voor het bijwonen van de opening van de tentoonstelling Credo, geloven op scherp met werk van de Leeuwarder kunstenaar Henk Pietersma. Deze bijeenkomst vindt plaats op zaterdagmiddag 2 oktober a.s. om 14.00 uur. De expositie toont 22 acryldoeken bij de geloofsbelijdenis van Nicea. Bij iedere creatie schrijft de kunstenaar ook een reflectie, geïnspireerd op een woord uit het Credo. Wat betekent de oude geloofsbelijdenis (nog) vandaag de dag? Een tijd waarin het christelijk geloof niet meer zo vanzelfsprekend is. In deze werken laat Pietersma ons zien hoe dat voor hem leeft.

Versoepelingen van de coronamaatregelen na 25 september

Met ingang van zaterdag 25 september verandert de basisregel voor kerkelijke activiteiten in de kerkzaal en de Brink in een dringend advies om afstand te houden.
Het aanmelden voor de diensten is niet meer nodig. Dit geldt ook voor de dienst van 26 september.
De vrijwilligers worden ontheven van hun taak en de dienstdoende diakenen zullen bij de drie ingangen, Brinkstraat, de zij ingang via de Brink en het orgel vak de kerkgangers vragen de handen te ontsmetten en gepaste afstand te houden.

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook